MUZEUL VIRTUAL EMINESCU

1. Biblioteca digitală

Aici se află creaţia lui Eminescu în format digital: manuscrise, ediţii tipărite, studii de exegeză.  Totodată, puteţi consulta fişierele electronice ale câtorva zeci de biblioteci din România şi lumea întreagă, pentru a afla tot ce s-a scris despre Eminescu şi  unde se află aceste lucrări.

                                                  

 

TEXTE EMINESCU ÎN FORMAT DIGITAL

CITEȘTE AICI

COLECȚIA ZIARULUI ”T I M P U L ” –  on line

CITESTE AICI

”STUDII EMINESCOLOGICE”

CITEȘTE AICI

“ROLINeST”

„ROmanian LIbrary NEtwork Science &Technology”

 Conţine resurse digitale din 11 baze de date aparţinând  unor biblioteci din centrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, inclusiv baza de date a Bibliotecii Academiei

Caută în bibliotecile din România  

Cauta in bibliotecile din Republica Moldova

                                          

Biblioteca Dinicu Golescu – Piteşti

Biblioteca Ovid Densusianu – Deva

Biblioteca Costache Sturza – Bacău

Biblioteca Gh. Şincai – Oradea

 Biblioteca George Bariţiu – Brăila

Biblioteca Astra – Sibiu

Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman – Craiova

Biblioteca Duiliu Famfirescu – Focşani

Biblioteca  Ioan N. Roman – Constanţa

Biblioteca Ion Heliade Rădulescu – Târgovişte

Biblioteca G.T. Kirileanu – Neamţ

Biblioteca Judeţeană Satu-Mare

Biblioteca Petre Dulfu – Baia Mare

(” Maramureşeni despre Eminescu”, Bibliografie)

 Biblioteca Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea

Biblioteca Nicole Milescu Spătaru- Vaslui

Biblioteca  Judeteană Harghita

Biblioteca Judeteană Tg Mureş

Bibliografie ” Mihai Eminescu” -Biblioteca Judeţeană NICOLAE MILESCU SPĂTARU – Vaslui

Bibliografie ” Mihai Eminescu” – Centrul Academic Internaţional Eminescu

Bibliografie  ” Junimea” şi ” Convorbiri Literare”

Biblioteca culturii aromâne

Mihai Eminescu ” Românii Peninsulei Balcanice”

Vizitează

                ENTER  

Fişier ON LINE

ENTER

CATALOG GENERAL

ENTER

CATALOG GENERAL

ENTER

ENTER

ENTER 

MOLDAVICA – Biblioteca Naţională Digitală

                      2. FIŞIERE EMINESCU ÎN BIBLIOTECI STRĂINE

Conţine resurse bibliografice şi digitale parţinând unui număr de 48 de Biblioteci Nationale din Europa, în 35 de limbi

Caută în bibliotecile din Europa

BIBLIOTECA VATICANULUI

EMINESCU ELECTRONIC:

„Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu prezentată pe CD-uri şi casete audio, video „

INTERNET ARCHIVE

SCRIBD

BIBLIOTECA  CONGRESULUI SUA

BIBLIOTECA din ALEXANDRIA

                                               

         

” Dicţionar de Literatură” , autor Ecaterina Ţarălungă

Vezi Dicţionarul

                                                                                  

          

„Poesii”

( Ediţia I)

Prefață de Titu Maiorescu

 Editura Librăriei Socec&Comp.

București, 1884

Citeşte

” Poesii”

(Ediţia a doua)

Cu o prefață de Titu Maiorescu

Editura Librăriei Socec & Comp.

Bucureşti, 1885

Citeşte

” Poesii”

(Ediţia a treia)

Prefață de Titu Maiorescu

Editura Librăriei Socec & Comp.

București, 1888

Citeşte

” Poesii”

(Ediția a patra)

Cu o notiţă biografică de T. Maiorescu

Editura Librăriei Socec & Comp.

București, 1889

Citeşte

” Poesii”

(Ediția a cincea)

Cu o notiţă biografică de Titu Maiorescu

Editura Librăriei Socec & Comp.

București, 1890

Citeşte

” Proză şi versuri”

Editor V. G. Morţun

Iaşi, 1890

Citeşte

Rhapsodies roumaines

Bel-Enfant de la Larme

(Făt Frumos din Lacrimă)

Paris, 1890

Citește

Culegere de articole d’ale lui Mihai Eminescu”

(Cu o prefaţă de Gr. Păucescu)

I. G. Heimann

Bucuresci, 1891

Citeşte

” Poesii”

( Ediţia a şasea)

Cu o notiţă biografică (şi un post – scriptum) de T. Maiorescu

Editura  Librăriei „Socec & Comp.

București, 1892

Citeşte

Petraşcu, N. ” Mihail Eminescu  Studiu Critic”

Socec, 1892

Citeste

 „Poesii”

( Complete )

(Prefaţă A.D. Xenopol)

Editura Librăriei ”Fraţii Şaraga”

Iași, 1893

Citeşte

Der Abendstern

( ”Luceafărul”)

Bucarest, Johann Weis

1893

Citește

Henriette Eminescu și Mihai Eminescu

Scrisori către Cornelia  Emilian și fiica sa Cornelia

Iaşi – Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, 1893

Citește

„Nuvele”

Editura Librăriei Școalelor ”Fraţii Şaraga”

Colecțiunea ”Șaraga” nr. 28

Iași, 1894

Citeşte

” Poesii Complecte”

(Ediție nouă. Prefață de A.D. Xenopol)

Editura Librăriei ” Frații Șaraga”

(Colecția Șaraga)

Iași, 1894

Citește

” Poezii ”

Complecte

Ediția a doua

( Prefață de A.D. Xenopol)

Editura Librăriei ” Frații Șaraga”

Iași, 1895

Citește

„Diverse”

( Critici, Vederile sale Politice)

Cu o prefaţă de I.L.Caragiale

Editura Librăriei Școalelor ” Frații Șaraga”

Colecţiunea ”Şaraga”

Iași, 1895

Citeşte

” Poesii „

(Ediţia a şaptea)

Cu o notiţă biografică (şi un post-scriptum) de T. Maiorescu

Editura Librăriei „Socec & Comp.”

București, 1895

Citeşte

” Poesii”

Carte didactică….pentru usul școalelor

( Prefață N. Petrașcu)

Editori S. Dimitriu & Matei Eminescu

Lito-Tipografia Codreanu & Săvoiu

Bucuresci, 1895

Citește

”Poesii”

Carte didactică

Carte didactică….pentru usul școalelor

Editura Librăriei ” Frații Șaraga”

Nr. 7 Stabilimentul grafic ”Miron Costin”

Iași, 1896

Citește

„Poesii”

Cu o notiţă biografică de Căpitanul Eminescu, fratele poetului

Editura Librăriei ”Leon Alcalay”

( Biblioteca pentru toți, nr. 195-196)

București, 1900

Citeşte

” Câteva Poesii”

(Editor Enea Hodoș)

Editura ” Bibl. Noastre”

Caransebeș, 1901

Citește

„Poesii”

(Ediţia a opta)

Cu o notiță biografică (şi un post-scriptum) de T. Maiorescu

Editura Librăriei „Socec & Comp.”

Bucureşti, 1901

Citeşte

„Opere complete”

Vol I

Literatură populară

( Prefață de Ilarie Chendi)

Ed. Inst. de Arte Grafice ”Minerva”

Bucuresci, 1902

Citeşte

” Poesii Postume”

(Prefață de Nerva Hodoș)

Ed. Inst. de Arte Grafice ” Minerva”

București, 1902

Citește

„Poesii”

(Ediţia a noua)

Cu o notiţă biografică (şi un post-scriptum) de T. Maiorescu

Editura Librăriei „Socec & Comp.”

Bucureşti, 1903

Citeşte

” Der arme Dionis”

Bukarest : Bukarester Tagblatt

1904

Citește

”Geniu pustiu”

Roman inedit. Cu o introducere critică și cu note de Ion Scurtu

Ed. Inst. Grafic ” Minerva”

București, 1904

Citește

 ” Poezii Postume”

Ediție nouă Prefaţă  I. Chendi

”Minerva” Inst. de Arte Grafice și Editură

București, 1905

Citeşte

” Scrieri politice și literare”

Manuscrise inedite și culegeri  din ziare și reviste. Ediție Critică. Introducere de Ion Scurtu Vol I (1870 – 1877)

Insti. de Arte Grafice și Editura ” Minerva”

București, 1905

Citește

” Bogdan Dragoş: dramă istorică inedită”

(Precuvântare de Iuliu Dragomirescu)

Ediție complectă

Edit. Librăriei ”Leon Alcalay”

București, 1906

                                                                  Citeşte

” Povești și nuvele”

Făt – Frumos din Lacrimă, Sărmanul Dionis, La Aniversară, Cezara, Frumoasa Lumii etc.

( Biblioteca Pentru Toți)

Editura Librăriei Leon Alcalay

București, 1907

Citește

”Geniu pustiu”

Roman inedit. A doua Ediție Cu o introducere critică și cu note de Ion Scurtu

Ed. Inst. Grafic ” Minerva”

București, 1907 ( pe copertă apare 1906)

Citește

” Poezii „

(Ediţia a zecea)

Cu o notiţă biografică (și un post-scriptum) de T. Maiorescu

Editura Librăriei ”Socec & Comp.”

București, 1907

Citeşte

„Poesii”

Ediţia II complectată şi adăugită

O notiţă biografică de Ioan Săndulescu

Ed. Leon Alcalay

Bucureşti, 1907

Citeşte

”Sărmanul Dionis. Nuvelă”

Editura ” Biroului Universal” Ath. I. Nițeanu

( Biblioteca Universală, nr. 3)

București, 1907

Citește

” Nuvele”

Ediție îngrijită de Ion Săndulescu

Edit. ” C. Sfetea”

București, 1908

Citește

”Poezii”

Ediție  după manuscrise de Ion Scurtu

” Minerva” Institut de Arte Grafice și Editură

București, 1908

Citește

”Povestirile lui Mihail Eminescu”

Făt Frumos din Lacrimă. La Aniversară. Cezara. Sărmanul Dionis

( Biblioteca Românească Enciclopedică ”Socec”, nr. 9 – 10)

Editura Librăriei ” Socec & Comp”

București, 1908

Citește

” Proză”

Introducere de Ion Scurtu

Edit. și Imprimeria ” Librăriei Școalelor” C. Sfetea

Colecțiunea ”Sfetea” nr. 2

București, 1908

Citește

” Proză Literară”

Făt Frumos din Lacrimă. Sărmanul Dionis. La aniversară. Cezara

Ediție îngrijită după isvoare, cu o introducere de Ion Scurtu

(Biblioteca ” Minerva” nr. 5)

”Minerva” Inst. de Arte Grafice și Editură

București, 1908

Citește

”Geniu pustiu”

Roman inedit. A treia ediție Cu o introducere critică și adnotații de Ion Scurtu

Ed. Inst. Grafic ” Minerva”

București, 1909

Citește

Corneliu Botez, ” Omagiu lui Mihai Eminescu: cu prilejul a 20 de ani de la moartea sa: 15 ianuarie 1850 – 16 iunie 1889

16 iunie 1909 ”

București, Socec 1909

Citește

 ” Icoane vechi şi icoane nouă”

(Prefaţă de N. Iorga)

Tip. ”Neamul Românesc”

Vălenii de Munte, 1909

Citeşte

” Poezii”

Ediţie revăzută de Ion Scurtu

Edit. Librăriei ” Leon Alcalay”

București, 1910

Citeşte

” Lumină de Lună”

Poezii Ediție îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu

”Minerva” Inst. de Arte Grafice și Editură

București, 1910

Citește

”Articole Politice”

”Minerva” Inst. de Arte Grafice și Editură

București, 1910

Citește

” Lumină de Lună”

Poezii Ediție îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu

”Minerva” Inst. de Arte Grafice și Editură

București, 1912

Citește

”Luceafărul. Împărat și Proletar”

(Biblioteca Lumen, nr. 102)

Ed. ”Lumen”

București, 1911

Citește

„Poezii”

(Ediţia a unsprezecea)

Cu o notiţă biografică ( și un post-scriptum) de T. Maiorescu

Editura Librăriei ”Socec & Comp.)

București, 1913

Citeşte

Mihai Eminescu, „Poeme inedite”

Socec, 1913

Citeşte

” Opere Complete”

Poezii. Nuvele. Roman. Teatru. Cugetări. Scrieri: literare, economice, politice și filosofice. Scrisori. Critica Rațiunii

Pure de Kant. Cu o prefață și un studiu introductiv de A.C. Cuza.

Editat de Librăria Românească, Institutul de Arte Grafice ” N. V. Ștefaniu & Comp.”

Iași, 1914

Citește

Mihai Eminescu

” Crăiasa din Poveşti”

Alcalay

Bucureşti, 1916

Citeşte

” Biblioteca Junimii nr. 2″

„Junii Corupţi şi Viaţa şi Scrierile lui Mihail Eminescu”

Ed. Adolf Albrecht

Braşov, f.a.

Citeşte

CORESPONDENŢĂ M. EMINESCU

Henriette şi Mihail Eminescu

„Scrisori către Cornelia Emilian şi fiica sa Cornelia”

( Şaraga, 1893)

Citeşte

Scrisori Eminescu

Citește

” Iubire-Durere. M. Eminescu – Veronica Micle. Scrisori. Note-Impresii. Epilog”

Ediție îngrijită de Nic. V. Baboeanu

Editura ” Biroului Universal” Ath I. Nițeanu

București, 1905

”Poeme inedite”

București, Socec 1913

Citește

”Quelques poesies”

București, Minerva 1910

Citește

” Iubire-Durere. M. Eminescu – Veronica Micle. Scrisori. Note-Impresii. Epilog”

Ediția a doua  îngrijită de Nic. V. Baboeanu

Editura ” Biroului Universal” Ath I. Nițeanu

București, 1912

Citește

” Cum a iubit Eminescu. Pagini Intime”

( Amintiri, scrisori și poezii inedite, publicate de Octav Minar)

”Librăria Nouă”

București, 1912

Citește

Mihail Dragomirescu

” Critica științifică și Eminescu: în contra metodei istorice în literatură ( studiu de critică generală).

București, 1925

Citește

Nicolae Iorga

”Eminescu, el, generația lui și generația noastră: o conferință la București”

Vălenii de Munte: Datina Românească, 1929

Citește

Nicolae Iorga

”Note istorice asupra editării operei poetice a lui Mihai Eminescu”

București, Cultura Națională, 1929

Citește

Ciprian Doicescu

Eminescu Izvoarele de inspirație; Preocupările de cultură

Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Bucovina I.E. Torouţiu

1932

Citește

Gheorghe Vornica

Gândirea biopolitică a lui Eminescu

Sibiu Editura ”Astrei”, 1942

Citește

Dumitru Caracostea

”Creativitatea eminesciană”

Bucureşti : Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă (Monitorul Oficial şi

Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională), 1943

Citește

” Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit”

Iași, Polirom 2000

Citeşte

MEMORIALISTICĂ

„Omagiu lui Mihai Eminescu la 20 de ani de la moarte”

Citeşte

Teodor V. Ştefanelli

„Amintiri despre Eminescu”

(1914)

Citeşte

Mihai Eminescu, „Poezii”

(Editor prof. Nicolae Gutan, acad. Mihai Cimpoi, Chisinau 2011)

Citeşte

Mihai Eminescu ” Opera Omnia” (format digital)

Citește

Mihai Eminescu, Opera în ordine alfabetică (A-L)

Citește

Mihai Eminescu, Opera în ordine alfabetică (L-Z)

Citește

” M. Eminescu – Publicistică ” ( Opere – Vol. IX)

Citeşte

” M. Eminescu – Publicistică ” ( Opere – Vol. X )

Citeşte

„M. Eminescu – Publicistică ” ( Opere – Vol. XI)

Citeşte

” M. Eminescu – Publicistică ” ( Opere – Vol. XII)

Citeşte

” M. Eminescu – Publicistică” ( Opere – Vol. XIII)

Citeşte

M. Eminescu – Scrieri Politice

Citește

Ion Oprişan

Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu. Sec. XX

Vol 1

Cuprins

 

           (Vol. I – Vol. XVI)

ENTER

 

ENTER

 (Editura Academiei Române)

ENTER 

    

Manuscrise Eminescu la Academia Română

Enter

„CAIETUL ROŞU”

MS 6441 Bucureşti, 1879. – [17] f., [111] f. albe Cunoscut sub denominaţia de „Caietul Roşu„. – Pe forzaţul III însemnare autografă Mite Kremnitz. – Supracopertă din mătase roşie. – Document transpus integral în format electronic. – Achiziţonat de la Georg Kremnitz prin intermediul prof. Octavian Şchiau. – „Fond Mite Kremnitz”

Citeşte

Citeşte

     

Abutnăriţei, Ioan  ” Bucovina şi Eminescu”

Citeşte

Abutnaritei, Ioan ” Eminescu si spiritualitatea bucovineană”

Citește

Adamescu, Cezarina  ” Invocaţie”

Citeşte

Adamescu, Cezarina ” Eminesciana, acum şi de-a pururi”

Citeşte

Agache, Catinca ” De la Eminescu la Vieru”

Citeşte

Agache, Catinca ” Receptarea operei eminesciene în Biblioteca Gh. Asachi din Iaşi”

Citeşte

Agafiţei, Florinel „Semnificaţia metafizică a florii în creaţia eminesciană”

Citeşte

Agenția de Carte, ” 10 controverse de ieri și de azi despre Mihai Eminescu , cu eminescologul Nae Georgescu”

Citește

Ailenei, Sergiu ” Eminescu în ultimii ani”

Citeşte

Ailenei, Sergiu  ” Un Eminescu spaniol”

Citeşte

Albisani, Sauro ” Fotografiile lui Eminescu”

Citeşte

Alexe, George ” Misterul actualităţii eminesciene”

Citeşte

Almăjan, Ion Marin ” Eminescu şi Banatul”

Citeşte

Anania, Valeriu, ” Drama divină a lui Hyperion”

Citeşte

Anania, Valeriu ” Imn Eminescului”

Citeşte

Anca, George ” Eminescologie cu N. Georgescu, apostolul apostrofului”

Citeşte

Anastasia, Ioan  ” C ă m p u l C e r b u l u i şi Eminescu”

Citeşte

Anastasia, Ioan ” Mihai Eminescu realitatea eternă a fiinţei româneşti”

Citeşte

Anca, George ” Recunoaşterea la Eminescu şi la Calidasa”

Citeşte

Anca, George ” Eminescu şi Jayadeva”

Citeşte

Anca, George ” Eminescu sanscrit”

Citeşte

Andronesco, Nicholas  „Fiziografia Eminescu”

Partea I-a

Citeşte

Andronescu, Nicholas  „Fiziografia Eminescu”

Partea a II-a

Citeşte

Angelescu, Constantin C. ” Cu privire la o scrisoare inedită a lui Eminescu”

Citeşte

Anghel, Dimitrie, ”Lui Eminescu”

Citește

Anghelescu, Dan ” Eminescu şi literatura clasicismului greco-roman”

Citeşte

Anghelescu, Mircea ” Receptarea lui Eminescu”

 
Anghelescu, Mircea,  ” Eminescu în manualele şcolare”
 
 
Aniţoaiei, Mălina ” Spiritul nevinovat al lui Eminescu”
 
 
Apetri, Elena ” Cernăuţii şi plânsul poetic eminescian”

Citeşte

Apostol, Maria; Slujitoru, Cătălina ” Istorii de amor – Gelosul Eminescu şi frumoasa lui blondă: iubire înecată într-o sticlă de otravă”

Citeşte

Avram, Vasile ” Codul lui Eminescu”

Citeşte

Axinte, Şerban ” Ca să scrii azi despre Eminescu trebuie să fii foarte deştept ori nebun”

Citeşte

Bacalbașa, Anton ” Pentru Eminescu”

Citește

Baciu, Gheorghe ” Brașoave și adevăruri despre boala și moartea lui Mihai Eminescu”

Citește

Badea, Ştefan ” Limbajul publicistic eminescian”

Citeşte

Baicus, Iulian ” Eminescu în armeană”

Citeşte

Baltag, Emil ” Sub semnul nemuririi”

Citeşte

Balmuș, Dorina ” Dimensiuni ale ontopoeticii eminesciene”

Citește

Bambulea, Luigi ” Mitul eminescian. Logica selectării ca mit obsesiv al culturii române”

Citeşte

Bambulea, Luigi ” Paradigma eminesciană”

Citeşte

Bambulea, Luigi ” Cum ne raportăm la Eminescu (1). Model explicativ”

Citeşte

Bambulea, Luigi ” Cum ne raportăm la Eminescu. (2). Mitul Eminescian. Doua aspecte”

Citeşte

Bantoș, Alexandru ” Eminescu și Basarabia”

Citește

Barbu, Constantin ” Eminescu şi Geopolitica Mării Negre, în 1883″

Citeşte

Barbu, Constantin ” Eminescu nici smintit nu vorbea fără încifrare grea”

Citeşte

Barbu, Constantin ” Codul invers” (vol.1 )

Citeşte

Barbu, Constantin ” Lada cu manuscrisele şi cărţile lui Eminescu”

Citeşte

Băciuţ, Nicolae ” Prima teză de doctorat despre Eminescu”

Citeşte

Bădescu, Cezar Paul  ” Cazul Eminescu”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999

Citeşte

Bădescu, Emanuel  „Eminescu la trecerea dintre lumi”

Citeşte

Bădescu, Emanuel ” Eminescu în București” (1)

Citește

Bădescu, Emanuel ” Eminescu în București” (2)

Citește

Bădescu, Ilie ” Mihai Eminescu Realismul Oriental Opera Teoretică”

Citeşte

Bădiliţă, Cristian ” Luceafărul, poem (anti) luciferic ? „

Citeşte

Bălan, Ion Dodu ” Gânduri răzleţe despre Eminescu”

Citeşte

Bălan, Cristian Petru ” Eminescu şi universul folcloric românesc”

Citeşte

Bălan, Cristian Petru ” Fiul natural al lui Eminescu”

Citeşte

Bălan, Cristian Petru ” Revine Eminescu”

Citește

Bărzoi, Cezarina, Băiaș, Ionuț ”De ce trebuia asasinat Eminescu”

Citește

Bălan, Cristian Petru ” Detractorilor lui Eminescu”

Citeşte

Bejan, Petru ” Eminescu…în cărţile artiştilorlor”

Citeşte

Bejenaru, Ionel ” Trei mătuşi Iuraşcu ale lui Mihai Eminescu în condica Mânăstirii Agafton din 1872″

Citeşte

Bejenaru, Ionel  ” Scipione Bădescu în societatea botoşăneană”

Citeşte

Bejenaru, Ionel ” Bustul poetului Mihai Eminescu din parcul MIHAI EMINESCU  din Botoşani”

Citeşte

Bejenaru, Ionel  ” Botoşanii în publicistica lui Eminescu”

Citeşte

Bejenaru, Ionel ” O mare prietenie: Eminescu, Bădescu, Caragiale”

Citeşte

Bejenaru, Ionel Botoşăneni, contemporani cu Mihai Eminescu”

Citeşte

Bejenaru, Ionel ” Un focar de cultură – Biblioteca lui Gheorghe Eminovici căminarul”

Citeşte

Bejinariu, Petru” Eminescu – unic şi universal (II)

Citeşte

Bejinariu, Petru ” Mihai Eminescu şi istoria Bucovinei” (I)

Citeşte

Bejinariu, Petru ”La Cernăuți și Viena, Mihai Eminescu l-a avut coleg și pe Teodor Ștefanelli”

Citește

Bejinariu, Petru ”Eminescu și științele naturii”

Citește

Bejinariu, Petru ” Publicistica lui Mihai Eminescu despre biologia corpului uman” 

Citește

Beldeanu, Ion ” Tragedia lui Eminescu văzută de Theodor Codreanu”

Citește

Bertazzoni, Vladimiro ” 156 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu”

Citeşte

Bhose, Amita  ” Bibliografie Eminescu si India”

Citeşte

Bhose, Amita ” Cu pădurea ta cu tot”

Citeşte

Bhose, Amita  ” Cine-i bătrânul din Scrisoarea I ?”

Citeşte

Bhose, Amita ” Veronica şi Cătălina”

Citeşte

Bhose,  Amita ” India în cultura lui Eminescu”

Citeşte

Bhose, Amita ” Filozofie şi Mitologie indiană în SĂRMANUL DIONIS”

Citeşte

Bhose, Amita ” Bibliografie eminesciană”

Citeşte

Bhose, Amita ” Viziunea cosmogoniei eminesciene”

Citeşte

Bhose, Amita ” Mortua Est”

Citeşte

Bhose, Amita ” Gramatica sanscrită mică a lui Fr. Bopp în traducerea lui Eminescu”

Citeşte

Bhose, Amita ” Articole şi studii despre Eminescu”

Citeşte

Bibliografie Mihai Eminescu (perioada 1871-1911)

Citește

Bizubac, Gabriela ” Eminescu. Negocierea unei imagini sau despre receptarea receptării”

Citeşte

Bîrlea, Gh. ” Eminescu Pururi tânăr” ,  Declarație politică – Parlamentul României, 15.06.2009

Citește

Bîtfoi, Dorin-Liviu, ” Eminescu şi posteritatea de celuloid”

Citeşte

Blănaru, Constantin ” George Popa – o nouă treaptă a eminescologiei”

Citeşte

Blănaru, Constantin ” Previziunile ştiinţifice eminesciene, într-o pertinentă confirmare”

Citeşte

Boca, Paul ” De ce nu pot scrie despre Eminescu”

Citeşte

Bocioacă, Mihai ” Dacologia în opera lui Eminescu”

Citeşte

Bogdan, Gheorghe ” Eminescu – sau despre absolut”

Citeşte

Bogdan, Gheorghe ” Comemorare Eminescu 1909″

Citeşte

Boldişor, Adrian ” Ipostaze ale visului eminescian”

Citeşte

Bostan, Mircea ” Eminescu şi noi”

Citeşte

Bot, Ioana ” Mihai Eminescu, poet naţional român. Istoria şi anatomia unui mit cultural „

Citeşte

Bot, Ioana ” Un poet pentru secolul XXI”

Citeşte

Bota, Ionel ” Eminescu şi Caraşul”

Citeşte

Bota, Sorina  ” Eminescu şi prietenii mureşeni”

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (1)

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (2)

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu(3)”

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (4)

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (5)

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (6)

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu” (7)

Citeşte

Botez, Adrian ” Arcane alchimice în poemul MITOLOGICALE de Mihai Eminescu”

Citeşte

Botez, Adrian ” Satul românesc eminescian ca dispoziţie de transcendere”

Citeşte

Botez, Adrian ” Satul românesc eminescian”

Citeşte

Botez, Adrian ” Hristicul Eminescu”

Citeşte

Botez, Adrian ” Profetismul eminescian” (1)

Citeşte

Botez, Adrian ” Profetismul eminescian” (2)

Citeşte

Botez, Adrian ” Profetismul eminescian” (3)

Citeşte

Botez, Adrian ” Ipostaze semantice ale vinului  în poezia eminesciană”

Citeşte

Botez, Adrian ” Spirit şi Logos în poezia eminesciană”

Citeşte

Botez, Adrian ” Arhetipalitate/Alchimie cosmogonică în poemul Scrisoarea III de Mihai Eminescu”

Citeşte

Botez, Adrian ” LUCEAFĂRUL exemplar şi proliferarea hiperionică”

Citeşte

Botez, Adrian ” Despre Eminescu”

Citește

Brătescu, Gh. ” Eminescu inedit”

Citeşte

Broască, Ştefan ” Sub steaua spirituală a lui Eminescu”

Citeşte

Bucur, Gheorghe ”Câteva considerații pe marginea  unor afirmații călinesciene privind fizionomia etnică a lui Mihai Eminescu ”

Citește

Bucur,  Gheorghe ” Mitul Eminescu – Mit reper al matricei identitare românești”

Citește

Bucur, Lucreţia ” Dor de Eminescu”

Citeşte

Bucurescu, Adrian ” Mihai Eminescu, în Evul Astral”

Citește

Bucurescu, Adrian ” Mihai Eminescu şi tainele zamolxiene”

Citeşte

Bucurescu, Adrian ” Luceafărul – un poem iniţiatic. Rugăciunea unui dac”

Citeşte

Bucurescu, Adrian ” Mihai Eminescu, mereu actual”

Citește

Bucureștii Vechi și Noi, ” Manuscrisele lui Eminescu în stradă….”

Citește

Buică, Elena ” Veronica Micle  (22 Aprilie 1850 – 6 August 1889). Cea mai frumoasă poveste de iubire a literaturii române”

Citeşte

Buiumaci,  Cezar Petre ”  Eminescu în sculptura bucureșteană”

Citește

Buhai, Dumitru ” Gânduri despre Eminescu”

Citeşte

Bulgăr, Gh. ” Pagini uitate despre Eminescu”

Citeşte

Burţa-Cernat, Bianca ” Cine nu are acasă un Eminescu să-l cumpere   (şi să-l citească”)

Citeşte

Buşu, Adrian-Florin ” Actualitatea gândirii eminesciene”

Citeşte

Buşulenga, Zoe-Dumitrescu, ” Eminescu, între credinţă şi cunoaştere”

Citeşte

Bușulenga, Zoe-Dumitrescu ” Eminescu Orizontul cunoașterii”

Citește

Buzaşi, Ion  ” În legătură cu portretul lui Eminescu”

Citeşte

Buzaşi, Ion  ” Un biograf al lui Eminescu”

Citeşte

Buzaşi, Ion  ” Trasee eminesciene”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Un fals de istorie literară”

Citeşte

Buzaşi, Ion  ” Cipariu şi Eminescu”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Despre ardelenismul eminescian”

Citeşte

Buzaşi, Ion, ” Eminescu în Transilvania”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Eminescu despre învăţământul primar”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Selecţiuni de texte despre sfinţenia lui Eminescu”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Lucian Blaga în apărarea lui Eminescu”

Citeşte

Cacoveanu, Ştefan ”  Mihai Eminescu la Blaj”

Citeşte

„Caietele de la Putna”, „Colocviu închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu – Buşulenga – Maica Benedicta”

(2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

Citeşte

Cange, Radu ” Sonetele lui Eminescu”

Citeşte

Cange, Radu ” Gândind la Eminescu”

Citeşte

Cange, Radu ” Geniu şi demnitate”

Citeşte

Caracostea, D. ” Arta cuvântului la Eminescu”

ENTER

Caracostea, D. „Două basme necunoscute din izvoarele lui Eminescu”

Citeşte

Caracostea, D. ” Creativitatea eminsciană”

Citeşte

Caragiale, I.L. ” În Nirvana”

Citeşte

Caragiale, I.L. ” Ironie”

Citeşte

Caragiu, Florin ” La steaua lui Eminescu…”

Citeşte

Caraman, Viorica-Ela ” Orizonturile eminesciene succesive în imediata noastră vecinătate”

Citeşte

Cassian, Maria M. ” Povestiri din satul lui Eminescu”

Citeşte

Cassian, Maria M. ”  Un portret enigmatic: Eminescu în viziunea lui Ştefan Luchian”

Citeşte

Cassian, Maria M. ” Toposul cromaticii în creaţia eminesciană”

Citeşte

Cassian, Maria M. ” Emblema christică a poemului eminescian Rugaciunea unui Dac”

Citeşte

Cazimir, Ştefan ” Eminescu contra Eminescu”

Citeşte

Cazimir, Ştefan ” G. Călinescu şi cenzura” (I)

Citeşte

Cazimir, Ştefan ” G. Călinescu şi cenzura” (II)

Citeşte

Cazimir, Ştefan ” Colaje „

Citeşte

 Călinescu, G. “Viaţa lui Mihai Eminescu”

ENTER

Căluţiu, Gabriela ” Eminescu for Windows”

Citeşte

Căpăţână, Octavian ” Mihai Eminescu”

Citeşte

Cărcăleanu, Eleonora  ” Eminescu în spaţiul cultural italic”

Citeşte

Cărtărescu, Mircea ” Eminescu pe CD. Precuvântare la un audio-book”

Citeşte

Cărtărescu, Mircea, ” Despre Eminescu”

Citeşte

Cătunescu, Alina ” Amintiri despre Eminescu”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” Luceafărul. Treptele spiritului hyperionic „

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” Traian Diaconescu: Mihai Eminescu şi antichitatea greco-romană”

Citeşte

Cândea, Virgil ” Glose la Fereştile Gândirei”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” Eminescu în lumina meditaţiei creştine”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie  ” Traian Diaconescu: Eminescu şi antichitatea greco-romană”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” Eminescu – mitografii ale daco-romanităţii”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” George Popa Luceafărul. Treptele spiritului Hyperionic „

Citeşte

Cârlugea, Zenovie, ” Arhitecturi ale imaginarului la Eminescu şi Brâncuşi”

Citeşte

Cârlugea, Zenovie ” Eminescu – în atenţia serviciilor secrete”

Citeşte

Cernat, Paul ” Frontul Salvării lui Eminescu” (1)

Citeşte

Cernat, Paul ” Frontul Salvării lui Eminescu” (2)

Citeşte

Cernat, Paul ” Eminescu, ucronic şi apocaliptic”

Citeşte

Cernat, Paul ” Poetul naţional şi alteritatea germană”

Citeşte

Cernat, Paul ” Eminescu la intrarea dinspre grădină”

Citeşte

Cernat, Paul  ” Eminescu în vremea sa”

Citeşte

Cernat, Paul ” Un intelectual critic despre Mihai Eminescu

Citeşte

Cernat, Paul ” Despre Eminescu şi Eliade, altfel”

Citeşte

Cernătescu, Radu ” Eminescu și cuvântul pierdut”

Citește

Cernătescu, Radu ” Manipularea lui Arghezi”

Citește

Cernătescu, Radu ” Dosarul Eminescu – Recursul Masoneriei”

Citește

Cernătescu, Radu ” Eminescu și avatarurile unui motiv alchimic”

Citește

Cernătescu, Radu  ” Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române”

Citeşte

Cernătescu, Radu ” Sadoveanu şi Eminescu”

Citeşte

Cernătescu, Radu „Viena lui Eminescu”

Citește

Cernăianu, Călin L. – “Conjuraţia Anti-Eminescu” vol. 1

ENTER

Cernăianu, Călin L. – “Conjuraţia Anti – Eminescu”, vol. 2

ENTER

Cernăianu, Călin L. – “Conjuraţia Anti – Eminescu”, vol. 3-5

ENTER

Cernăianu, Călin L.– “Conjuraţia Anti – Eminescu”, vol. 6-9

ENTER

Cernăianu, Călin L. ” Cugetările domnului Iacoban”

Citeşte

Cernăianu, Călin L. ” Recurs Eminescu Suprimarea Gazetarului”

Citeşte

Chelaru, Ovidiu  ” De ziua lui Eminescu”

Citeşte

Cheorean, Viorica ” Eminescu şi cosmogonia”

Citeşte

Chişu, Lucian ” Eminescu tradus”

Citeşte

Chifan, Ramona-Elena ” Avataruri şi conştiinţe divizate în poemul LUCEAFĂRUL”

Citeşte

Chinta, Imelda ” Fatalitatea în poezia eminesciană”

Citeşte

 Chivu, Marius ” Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru”

 
Ciama, Ioan ” Boala şi moartea lui Eminescu între mit şi realitate”
 
Cifor, Lucia ” Odă (în metru antic), o interpretare în cheie creștină”
 
 
Cimpoi, Mihai ” Eminescu şi literatura fără frontiere”

Citeşte

Cimpoi, Mihai ” Evul Miez” eminescian (1)

Citeşte

Cimpoi, Mihai  ” Evul Miez” eminescian (2)

Citeşte

Cimpoi, Mihai ” Eminescu a ajuns cu mult înaintea noastrăîn Europa”

Citeşte

Cimpoi, Mihai ” Un studiu italian despre Luceafărul”

Citeşte

Ciocanu, Vasile ” Eminescu și Constantin Stamate”

Citește

Ciocârlie, Livius, ” Eminescu, sau despre poet şi despre mit”

Citeşte

Ciobotă, Georgeta ” Mihai Eminescu – Justiţiar prin veacuri”

Citeşte

Ciocârlie, Livius ” Eminescu, sau despre poet şi despre mit”

Citeşte

Ciocârlan, Sergiu Valentin ”  Ioan Slavici şi Mihai Eminescu”

Citeşte

Ciofu, Constantin ” Seară culturală Eminescu şi Iaşii

Citeşte

Cioran, Emil ” Despre Eminescu”

Citeşte

Ciornei, Alexandra – Catrina ” Echivalente româneşti în traducerea eminesciană a lucrării Die Kunst Der Dramatischen Darstellung de H. TH.Rotscher”

Citeşte

Ciornei, Alexandra-Catrina ” Influenţe germane în creaţia eminesciană”

Citeşte

Ciotloş, Cosmin ” Eminescu să ne judece ! „

Citeşte

Cipariu, Mircea Dan ” 21 de caiete Eminescu”

Citeşte

Ciubotaru, Mihai ” Jurământul jurnalistului ( cu gândul la Eminescu)

Citeşte

Ciucă, Valerius M. ”  PLURIMAE LEGES în optica lui Eminescu”

Citeşte

Ciucă, Valerius M. ” NON NUMERANTUR SED PONDERANTUR  sau despre viziunea lui Eminescu asupra Senatului României

Citeşte

Clinci, Daniel ” Cadavrul din debaraua contemporanilor”

Citeşte

Codiţă, Cornel ” Eminescu: gândirea răpită”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” George Munteanu și ființa hyperionică”

Citește

Codreanu, Theodor ” Eminescu și noi”

Citește

Codreanu, Theodor ” N. Georgescu și precursorii săi”

Citește

Codreanu, Theodor ” O carte postumă despre Eminescu a lui Edgar Papu ”

Citește

Codreanu, Theodor ” Basarabia în publicistica eminesciană” (1)

Citește

Codreanu, Theodor ” Basarabia în publicistica eminesciană” (2)

Citește

Codreanu, Theodor ” Basarabia în publicistica eminesciană” (3)

Citește

Codreanu, Theodor  ” Reacționarul Eminescu”

Citește

Codreanu, Theodor ”Eminescu și canonul occidental”

Citește

Codreanu, Theodor ” Aurelia Rusu și prestigiul eminescologiei”

Citește

Codreanu, Theodor ” De la mistica rațiunii la mistica nebuniei”

Citește

Codreanu, Theodor ” Mihai sau Mihail Eminescu ?”

Citește

Codreanu, Theodor ” Eminescu – între N. Georgescu şi  Călin L. Cernăianu”

Citeşte

Codreanu, Theodor „Apusul mitului Eminescu ?”

Citeşte

Codreanu, Theodor, ” Dubla sacrificare a lui Eminescu”

Citeşte

Codreanu, Theodor ”Eminescu – Drama Sacrificării”

Citeşte

 Codreanu, Theodor  ” Mântuirea lui Eminescu”

Citeşte

Codreanu, Theodor  ” Eminescu şi canonul occidental”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Eminescu şi modelul cultural românesc”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Reacţionarul Eminescu”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Un bilanţ în eminescologie”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” A.C. Cuza: Revelaţia unei exegeze eminesciene inedite” (1)

Citeşte

Codreanu, Theodor  ” A. C. Cuza: Revelaţia unei exegeze eminesciene inedite (2)

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Victor Teleucă şi Eminescu”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Aurelia Rusu şi materialismul eminescian”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Aurelia Rusu şi prestigiul eminescologiei”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Eminescu şi mistica nebuniei

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Materialismul eminescian”

Citeşte

Codreanu, Theodor ” Dimitrie Vatamaniuc şi dificultăţile eminescologiei”

Citeşte

Codrescu, Răzvan  ” Ce nu se ştie despre Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Oboseala de Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Cum se cuvine înţeleasă Doina lui Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Recurs la cadavrul din debara

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Din gândirea politică eminesciană”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Noua singurătate a lui Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu şi credinţa”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu şi creştinismul”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu şi creştinismul – abuzuri interpretative”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” În jurul lui Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu n-a murit”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Virgil Cândea despre Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” De ce Eminescu  ?”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” N. Steinhardt despre Eminescu”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu şi Slavici: lecţia tradiţiei”

Citeşte

Codrescu, Răzvan ” Eminescu vs. Patapievici”

Citește

Codrescu, Răzvan ” Eminescu: 160 de ani de la naștere”

Citește

Codrescu, Răzvan ”În ce a crezut Eminescu ?”

Citește

Cojocaru, Alina ” Turism cultural cu Eminescu”

Citeşte

Cojocariu, Neculai ” Măria Sa Domnul Eminescu”

Citeşte

Colonaş, Constantin ” Sărmanul Dionis”, piesă în  4 acte (11 tablouri)

Citeşte

Coloşenco, Mircea ” Sonetele lui M. Eminescu (Între autenticitate poetică şi caducitate editorială)”

Citeşte

Coloşenco, Mircea ” Eminescu – Shakespeare”

Citeşte

Conerth, Dana ” Băcăuanul care l-a ajutat pe Noica să reproducă manuscrisele eminesciene”

Citeşte

Condrea Derer, Doina ” Eminescu e l’esegesi italiana „

Citeşte

Constantin, Cătălin D. ” Poeme necunoscute”

Citeşte

Constantin, Cătălin D. ” Surpriza necunoscutului”

Citeşte

Constantinescu, Gabriel ” Mihai Eminescu, captivat de vestitul bandit Iorgu Serdaru”

Citeşte

Constantinescu, Marina ” Timpul lui Eminescu”

Citeşte

Copil Gavrilă, Gheorghe ” Proces Penal Mihai Eminescu”

Citeşte

Copilu, Dumitru-Copillin ”  Eminescu Universalul”

Citește

Copilu, Dumitru ” Eminescu și cultura rusă”

Citește

Corbu, Haralambie ” Marele poet Mihai Eminescu în spaţiul teoretic al ştiinţelor economice”

Citeşte

Corbu, Ion ” Animat de o adâncă luciditate – Însemnări despre deconstrucţie şi coincidenţe”

Citeşte

Cordovan, Ion ” Căpitanul Matei Eminescu ( la Bistrţa)

Citeşte

Cornea, Paul ” Dimensiunile unei revelaţii”

Citeşte

Corneanu, Luminiţa ” Radu Vancu  Eminescu, trei eseuri”

Citeşte

Corneanu, Luminiţa, ” Demitizarea lui Eminescu şi riscul tabloidizării”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Cui îi e frică de Eminescu ?”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Eminescu şi contemporanii săi” (1)

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Eminescu şi contemporanii săi (2)”

Citeşte

Coroiu, Constantin  „Eminescu, exemplul gazetarului”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Eminescu, Veronica şi legendele de la Boureni”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” O zi din viaţa lui Eminescu”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Chipul şi vocea lui Eminescu”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” O ediţie Eminescu”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Dosarul Doinei lui Eminescu”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Junimea şi Masoneria”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Esenin în limba lui Eminescu”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Vai de veacul în care nici cei răi nu mai au caracter”

Citeşte

Coroiu, Constantin ” Junimişti în documente”

Citeşte

Costache, Iulian ” Despre Eminescu”

Citeşte

Costache, Iulian ” Eminescu a dus întotdeauna lucrurile la capăt”

Citește

Coşereanu, Valentin ” Constantin Noica şi aventura facsimilării manuscriselor eminesciene”

Citeşte

Constandache, Marian ” Personajul feminin la Eminescu” (1)

Citeşte

Constandache, Marian ” Personajul feminin la Eminescu ” (2)

Citeşte

Constandache, Marian ” Personajul feminin la Eminescu ” (3)

Citeşte

Coşereanu, Valentin ” Ipoteştii fac parte din trupul meu”

Citeşte

Coşereanu, Valentin ” Constantin Noica şi aventura facsimilării manuscriselor eminesciene”

Citeşte

Costache, Iulian ” Despre Eminescu”

Citeşte

Costache, Iulian ” Eminescu nu ne reflectă: în el punem imaginea noastră idilică”

Citeşte

Costandis, Ioana Alexandra, ” Receptarea critică a lui Eminescu până la 1930″ (Rezumat Teză de Doctorat)

Citeşte

Costea, Ştefan ”  Repere sociologice în opera lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Coşereanu, Valentin  ” Eminescu, România Jună şi serbarea de la Putna”

Citeşte

Coşereanu, Valentin ” Ipoteştii lui Eminescu”

Citeşte

Coşereanu, Valentin ” Ziarişti neaveniţi atacă Memorialul Ipoteşti”

Citeşte

Cozma, Maria ” Când poezia devine muzeu, istoria-ţi este scrisă în palme”

Citeşte

Cozmei, Ion ” De la Eminovici la Eminescu”

Citeşte

Cozmei, Ion ” Eminescu și Dumbrăvenii”

Citește

Cozmei, Ion ” Eminescu în limba ucrainiană”

Citeşte

Crainic, Nichifor ” Eminescu”

Citeşte

Crăciun, Cristian ” Ucronia eminesciană – Timp şi imagine în  Memento Mori „

Citeşte

Crăciun, Mihaela Letiţia ” La Mulţi Ani, Domnule Eminescu”

Citeşte

Creţia, Petru ” Despre ultimul chip al lui Eminescu”

Citeşte

Creţia, Petru ” Mihai Eminescu, Muşatin, 1880, text reprodus după Poezii inedite ediţia Petru Creţia, Manuscriptum, 1991, nr. 82, anul XXII

Citeşte

Creţu,  Adrian ” O paradigmă a tragicului de la Eminescu la Bacovia şi Cioran”

Citeşte

Creţu, Bogdan ” Eminescu, poet al melancoliei „

Citeşte

Creţu, Bogdan ” Între privat şi public: un alt Eminescu ?”

Citeşte

Creţu, Bogdan ” Vieţile postume ale lui Eminescu” (I)

Citeşte

Creţu, Bogdan ” Vieţile postume ale lui Eminescu”(II)

Citeşte

Creţu, Nicolae, ” Eminescu vs Caragiale  ?”

Citeşte

Crispedia ” Opera lui Perpessicius despre Eminescu”

Citeşte

Cristea, Dan ” Eminescu la Berlin sau noutăţi în eminescologie”

Citeşte

Cristea-Enache, Daniel  „Documente, Argumente (1) – Oglinzi Paralele, de Dan Mănucu,”

Citeşte

Cristea-Enache, Daniel „Documente, Argumente (2) – Oglinzi Paralele, de Dan Mănucu,”

Citeşte

 Cristea-Enache, Daniel ” Interviu cu George Gană”

Citeşte

Cristea-Enache, Daniel  ” Interviu cu  Augustin Buzura”

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel ” Funcţia Vieru” (1)

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel „Funcţia Vieru” (2)

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel „Funcţia Vieru” (3)

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel „Funcţia Vieru” (4)

Citeşte

Cristea -Enache,  Daniel ” Eminescu pentru toţi – Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu” de Dan C. Mihăilescu

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel ” Apocalypse now „

Citeşte

Cristea – Enache, Daniel ” Eminul meu iubit”

Citeşte

Cristea, Ştefan ” Mihai Eminescu : Sărmanul Dionis”

Citeşte

Cristoiu, Ion ” Cel mai puternic om din Istoria României este Mihai Eminescu”

Citeşte

Cubleşan, C. „Mihai Eminescu  – Ciclul Schillerian”

Citeşte

Cubleşan, C. ” Eminescu perioada berlineză”

Citeşte

Cubleşan, C. ” Muzica poeziei şi poezia muzicii”

Citeşte

Cubleşan, C. ” Eminescu: relaţia cu teologia”

Citeşte

Cubleşan, C. ” De ce fel de Eminescu ne despărţim „

Citeşte

Cucerzan, Eugen S. ” Aspecte ale contradicției la Eminescu”

Citește

Cucu, Ştefan ” Poezia lui Eminescu în limba latină”

Citeşte

Culcer, Dan ” Eminovici Mihaly (Mihai Eminescu) a hungarofob”

Citeşte

Culianu, Ioan Petru  ” Notă despre opsis şi theoria în poezia lui Eminescu”

Citeşte

Curte, Cristian ” Maica Benedicta Dumitrescu Buşulenga despre aroma Văratecului”

Citeşte

Cuţitaru, Codrin Liviu ” ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR : o posibilă influenţă hegeliană necunoscută”

Citeşte

Dabija, N. “Un oarecare Eminescu”

Citeşte

Dabija, N. ” A murit fratele lui Eminescu”

Citeşte

Dabija, N.   „Răstigniţi-l”

Citeşte

Dabija, N.  „În 1885 Eminescu trecea prin Chişinău”

Citeşte

Dabija, Nicoleta  „Eminescu şi chestiunea evreiasca”

Citeşte

Damian, George ” Eminescu în zale de războinic”

Citește

Damian, Theodor ” Pesimism şi credinţă în opera lui Eminescu”

Citeşte

Damian, Tehodor ” Rugăciunea unui dac: poemul ca binecuvântare şi blestem”

Citeşte

Damian, Theodor, ” Ideea morții și revelația prototipului în poezia lui Eminescu”

Citește

P. F.  Daniel ” Despre Eminescu”

Citeşte

P. F. Daniel, ”Eminescu: patriot român și om universal ”

Citește

Danilov, Nichita, ” Gelozia lui Eminescu”

Citeşte

Daniliuc, Mihail ” Fiul lui Mihai Eminescu”

Citește

Daniliuc, Mihail ” Eminescu și Bacalaureatul”

Citește

Daniliuc, Mihail ” Eminescu: Hai să ne călugărim, căci nu suntem făcuţi să trăim între lupi”

Citeşte

Darabană, Diana ” Mihai Eminescu și Neue Freie Presse”

Citește

Daroşi, Mircea ” Eminescu în amintirile contemporanilor săi”

Citeşte

Daroşi, Mircea ” Eminescu şi Veronica Micle”

Citeşte

Dârjan, Liviu ” ASTRA aproape de Eminescu”

Citeşte

Deac, Adela ” Poetul şi fascinantul univers al spiritualităţii populare”

Citeşte

David, Aurel V.  ” Eminescu – prima jertfă pe altarul Daciei Mari „

Citeşte

David, Aurel V. ” Comentarii pe marginea studiului eminescian ”Bălcescu și urmașii lui”

Citește 

David, Aurel V. ” A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: Înainte-Mergător pe calea făuririi României Mari”

Citește

Deconescu, Ramona – Maria ” Mihai Eminescu – dramaturg şi teatrolog”

Citeşte

Demirgian, Ada  ” Eminescu – starea care ne păstrează”

Citeşte

Demetrescu, Traian ”Lui Eminescu”

Citește

Despre Banat şi Eminescu – în dialog cu cărturarul cărăşean Gheorghe Jurma

Citeşte

Diaconu, Olga Alexandra ” Proza eminesciană: Sursă de inspiraţie pentru Mircea Eliade ?”

Citeşte

Dima, Luminiţa Tudor Vianu şi Mihai Eminescu

Citeşte

Dima, Luminiţa ” Tudor Vianu şi Mihai Eminescu” (III)

Citeşte

Dima, Teodora ” Trecut-au anii… ” de Mihai Eminescu – perspectivă prozodică- 

Citeşte

Diniţoiu, Adina ” Mărturiile contemporanilor despre Eminescu”

Citeşte

Dobrescu, Alexandru ” Detractorii lui Eminescu”

Citește

Dobrogeanu – Gherea, Constantin ” Eminescu şi curentul eminescian”

Citeşte

Doca, Gheorghe ” Eminescu: arhetipuri complexe (I)

Citeşte

Doca, Gheorghe ” Eminescu: arhetipuri complexe…(II)

Citeşte

Doca, Gheorghe ” Eminescu: arhetipuri complexe… (III)

Citeşte

Doca, Gheorghe ” Eminescu: arhetipuri complexe… (IV)

Citeşte

Doca, Gheorghe, ” Un model matematic pentru Eminescu (II) „Luceafărul” în oglinda ” Fetei în grădina de aur”

Citeşte

Doca, Gheorghe, ” Un model matematic pentru Eminescu (III)

Citeşte

 

Doicescu, Ciprian, ” Eminescu: izvoarele de inspiraţie; preocupările de cultură”

Citeşte

Dolgan, Mihail ” Cum iubea şi cugeta Eminescu”

Citeşte

Donici, Simona ” Despre Eminescu de la text la context”

Citeşte

Donosă – Abălaşei, Constanţa ” Dor de Eminescu” – Expoziţie

Citeşte

Dorin, Mihai ” Eminescu şi modernizarea României”

Citeşte

Dragomirescu, Mihail ” Critica ştiinţifică şi Eminescu: în contra metodei istorice în literatură (studiu de critică generală)

Citeşte

Drăguşanu, Ion ” Eminescu, victimă şi ideal al Bucovinei”

Citeşte

Drăgușanu, Ion, ”Bătălia  bucovineană pentru Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan, „ Mihai Eminescu, 39 definiții de caz”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ”Masca lui………Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ”Eminescu despre Italia, înainte și….după vizita în Italia”

Citește

Dulciu, Toma Dan, „Alumneu studențesc la Viena”

Citește

 

Dulciu, Toma Dan ” Mihai Eminescu Victimă a Sindromului von Economu”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Statui, monumente și morminte…”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Cum ne batem joc de Eminescu…”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Profețiile lui Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan ”Regele României și regele poeziei”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Contribuții și Completări la ”Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu (Sec. XIX)

Citește

Dulciu, Toma Dan ” 1888 Revenirea lui Eminescu în presă. Un editorial contestat” 

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Eminescu despre pandemii”

Citește

Dulciu, Toma Dan  ” China în vremea lui Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan ”Grigore Ventura…..alias VENT ?

Citește

Dulciu, Toma Dan ”M. Eminescu Nevropatii atipice Aspecte de patologie informațională”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Din nou despre Alexandru Ioan Cuza la Viena”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Semnături Eminescu (în format 2D/3D)

Citește

Dulciu, Toma Dan ”Internationalizarea CAZULUI  EMINESCU”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Lună tu, luminătoare/Stelelor strălucitoare”. O inedită eminesciană ?

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Simboluri identitare culturale – Eminescu la Expoziția Internațională de la Barcelona – 1929”

Citește

Dulciu ,  Toma Dan, ” Truditori ai gloriei eminesciene”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ” Un loc uitat din București, amintind de Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Mihai Eminescu, Itinerar Vienez”

Citește

Dulciu, Dan Toma ”Eminescu și legăturile sale cu ”Colegiul Sf. Barbara din Viena” (Collegium Graeca-Catholicum ad Sanctum Barbaram). 

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Inventarul Fondului Eminescu de la Arhivele Naționale București”.

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Sadoveanu – Eminescu  În somnul veșniciei

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Surse biografice eminesciene în fondul de manuscrise de la BCU ”Carol I” – București

Scrisorile lui Matei Eminescu adresate lui Corneliu Botez”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” O idilă”- poezie eminesciană necunoscută ?

Citește

Dulciu,Toma Dan, ” Istoria unei litografii celebre”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” 1884-1889 Eminescu în saloanele aristocrației europene”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Contribuții la biografia lui Mihai Eminescu Documente inedite

Citește

Dulciu, Toma Dan, ” M. Eminescu La Steaua O interpretare hermeneutică”

Citește

Dulciu, Toma Dan , ” Eminescu despre Țara Cantoanelor”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” În jurul unei traduceri eminesciene din Samuel Langhorne Clemens”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” 1883 – Eminescu în presa italiană”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Mihai Eminescu în viziunea câtorva din marile enciclopedii ale lumii.”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” 1877 – Prima traducere a unui poem eminescian in limba engleza ”

Citeste

Dulciu, Toma Dan ” Un reportaj ocazional: Eminescu descrie un incendiu la un faimos teatru din Viena”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Eminescu  în culisele justiției   Dosarul interdicției judecătorești”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Teoria Generală a Statului și Dreptului în opera lui Mihai Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Eminescu – Au banquet de la vie, infortuné convive 

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Eminescu între elite și vulg”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ” Eminescu în dezbateri parlamentare”

Citește

Dulciu, Toma Dan ”O serată cu Eminescu Din anecdotele teleoriste”

Citește

Duciu, Toma Dan ” Anti-epigrama Macedonski

Citește

Dulciu, Toma Dan, ”Reforma învățământului în viziunea inspectorului școlar Mihai Eminescu ”

Citește

Dulciu, Toma Dan ,  ” Câteva observații cu privire la posibile incidențe criptografice în opera lui Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ” 1890 Un an fără Eminescu  Bucureștii în Carnaval”

Citește

Dulciu, Toma Dan, ” Eminescu Iunie 1883 All Inclusive”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Un omagiu juvenil adus poetului nepereche: “GENIUL” de Marcel de la Roman ( MARCEL ALFRED MEILTZ)

Citește

Dulciu, Toma Dan ”Octav Minar, Mss XX 634 ”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Octav Minar, Mss XX 644”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” Un misterios personaj, contemporan cu Eminescu: avocatul K. E. Eminescu”

Citește

Dulciu, Toma Dan  ” Eminescu, Veronica, Creangă” sau cum se poate transforma un film alb/negru într-un film color de epocă”

Citește

Dulciu, Toma Dan ” O ipoteză Cărţile din biblioteca lui Eminescu la Colegiul Naţional Gh. Şincai – Bucureşti ?

Citeşte

Dulciu, Dan Toma, ” Strigătul de ajutor” al lui Eminescu şi controversele sale.

Citeşte

Dulciu, Dan Toma ” Eminescu despre Afacerea Strousberg – documente declasificate”

Citeşte

Dulciu, Dan Toma ” Eminescu Sofisme şi Aporii”

Citeşte

Dulciu, Dan Toma ” Eminescu Peregrinul: Itinerarium Humanae Vitae” (I)

Citeşte

Dulciu, Dan Toma „Eminescu Peregrinul: Itinerarium Humanae Vitae”(II)

Citeşte

Dulciu, Dan Toma ” O istorie a începuturilor turismului modern în epistole eminesciene”

Citește

Dulciu,  Dan Toma ” Adevărata cauză a înlăturării lui Eminescu din viaţa publică”

Citeşte

Dulciu, Dan Toma, ” Eminescu la Viena”

Citeşte

Dulciu, Dan Toma ” Două criptograme în Revista Familia – 1886″

Dulciu, Dan Toma  „Eminescu şi Diplomaţia”

Citeşte

Dulciu, Dan Toma “Misterele Ediţiei Princeps”

 
Dulciu, Dan Toma ” O nouă dovadă a nebuniei lui Eminescu ?”
 
 
Dulciu, Dan Toma „Paternitatea gravurilor Ediţiei Princeps”
 
 
Dulciu, Dan Toma „Scandal la Peles, Incidentul Guillaume în corespondenţa privată a lui Eminescu şi a regelui CAROL I”
 
 
Dulciu, Dan Toma, ” Un fals de milioane…..Eminescu tradus pe ruinele Babilonului…plagiat pe malurile Turului”
 
 
Dulciu, Dan Toma ”  Fotografie inedită: Eminescu, Veronica Micle, I.L. Caragiale, Al. Vlahuţă în mijlocul unui grup de actori”.
 
 
Dulciu, Dan Toma ” Misterul simbolurilor de tip Thanathos de la mormântul lui Eminescu”
 
 
Dulciu, Dan Toma ” Un film despre Eminescu, Veronica, Creangă. Octav Minar – un autor nedreptăţit”
 
 
Dulciu, Dan Toma ” Victor Eminescu, personaj al unui film de aventuri realizat la Hollywood”
 
 
Dulciu, Dan Toma, ” Marginalii la un articol bizar: Agentul Eminescu
 
 
Dulciu, Dan Toma ,” Novele Eminesciene la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Expoziţie 2010″
 
 
Dulciu, Dan Toma, ” Eminescu, caz medical sau…. ?”
 
 
Dulciu, Dan Toma ,” Bastonul lui Eminescu, prilej de reflecţie privind patrimoniul  cultural naţional”
 
 
Dulciu, Dan Toma ,”  Sylvia Pankhurst: Sfetnicul de taină al lui Haile Selassie,  traducător al lui Eminescu în limba engleză”
 
 
Dulciu, Dan Toma, ” Eminescu şi Jan Tomas”
 
 
Dulciu, Dan Toma , ” Câteva consideraţii cu privire la Ediţia Princeps a Poeziilor lui Eminescu”
 
 
Dulciu, Dan Toma , Eminescu inedit: Ediţiile Eminescu „papier a cigarette”
 
 
 
Dulciu, Dan Toma ” Veronica Micle – În căutarea pensiei de urmaș”
 
Dulciu, Toma Dan, ” Un Document pentru istoria literară: data înființării ”Junimii”
Citește
 
 
Dulciu, Toma     Dan   In-Abisinia-pe-urmele-lui-Titulescu-Eminescu-si-Cartii-lui-Enoch
 
Duma, I. ” Eminescu şi românii din Ungaria
 

Dumitrescu, Florin ” Eminescu în publicitate”

Citeșt

Dumitrescu, Florin ” Ce produs este Eminescu ?”

Citește

Dumitrescu, Florin ” Salvați-l pe Eminescu sau lăsați-l să doarmă”

Citește

Dumitrescu, Florin ” Noi nu l-am făcut pe Eminescu de băcănie, ci de Supermarket”

Citește

Dumitrescu, Florin ” Apropo de campania Veneris”

Citește

Dumitrache, Silvia ” Eminescu între mască şi realitate”

Citeşte

Dumitrache, Maria ” Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist (II)”

Citește

Dumitrache, Maria ” Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist (I)”

Citește

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe ” Eminescu, între credinţă şi cunoaştere”

Citeşte

Dumitrescu, Ştefan ” Atacul mârşav al lui Mircea Cărtărescu la adresa lui Eminescu” (1)

Citeşte

Dumitrescu, Ştefan ” Un scenariu Eminescu”

Citeşte

Dumitru Ruseteanu, I. ” Îmbrâncirea lui Eminescu de pe soclu”

Citeşte

Dumitru, Teodora ” Eminescu și Rafael”

Citește

Ducan, Razvan ” Poporul de proști versus Eminescu”

Citeste_1_

Duţu, Olga ” Analiza poeziei lui Eminescu – ANALIZA POEZIEI”

Citeşte

Duţu, Victoriţa ” Geniu Pustiu  După Eminescu”

Citeşte

Editura ” Casa Radio”, ” Melancolie. 22 poemes dits par Pierre Lamy”

Vezi

Editura ” Casa Radio”, ” Mihai Eminescu Poeme necunoscute”

Vezi

Editura ” Casa Radio”, „Mihai Eminescu Vis”

Vezi

Editura ” Casa Radio”, „Mihai Eminescu Făt Frumos din Vis”

Vezi

Editura ” Casa Radio” ” Mihail Sadoveanu citeşte din versurile lui Mihail Eminescu”

Vezi

Editura ” Casa Radio”  ” Emil Botta recită de la Dante la….Mihai Eminescu”

Vezi

Eliade, Mircea ” Despre Eminescu”

Citeşte

Ene, George  ” Eminescu şi problematica ţărănimii ca risc de insecuritate naţională”

Citeşte

Ene, George ” Eminescu şi chestiunea dunăreană”

Citeşte

Ene, George ” Eminescu şi alianţele militare”

Citeşte

Ene, George, ” Constituţionalismul lui Eminescu în problema mişcărilor socialist-comuniste şi nihiliste”

Citeşte

Ene, George, ” Eminescu – magul călător sub steaua modernităţii”

Citeşte

Ene, George ” Elemente doctrinare la Eminescu în contextul tranziţiei”

Citeşte

Ene, George ” Eminescu  fenomenul imperial

Citeşte

Enescu, Eugenia ” Restabilirea adevărului despre Eminescu”

Citește

Evu, Eugen  ” Despre omul Eminescu, despre noi înșine”

Citește

Eminescu despre Basarabia

Citeşte

Eminescu despre Peninsula Balcanică

Citeşte

Eminescu despre arta guvernării

Citeşte

” Eminescu între religie şi credinţă”

Citeşte

Falub, Valentin ” Naţionalismul şi ortodoxismul lui Eminescu”

Citeşte

Fassel, Horst ” Eminescu şi colaborarea la Brockhaus”

Citeşte

Filip, Terezia ” Recurs la Eminescu”

Citeşte

Filipaş, Titus

” Mihai Eminescu şi cărţile lui Enoch”

Citeşte

Filipciuc, Ion ” Sindromuri politice în boala lui Eminescu”

Citeşte

Filipciuc, Ion ” I. E. Toroutiu şi proiectele sale”

Citeşte

Filipciuc, Ion ” Un traseu absurd al lui Eminescu”

Citeşte

Filipciuc, Ion, ” Confluențe: Cea dintâi  odă închinată lui Eminescu”

Citește

Fînaru, Sabina ” Despre Eminescu, antichitate şi europenism”

Citeşte

Florescu, Ana ” Facsimilarea manuscriselor eminesciene”
 
Foarţă, Şerban ”  Eminescu săruntând-o pe Mite”
 
 
Florea, Elena ”  Eminescu, traducător din Victor Hugo”
 
 
Florea, Firan ” Ziua lui Eminescu”
 
 
Fodor, Dana ” Misterul morţii lui Eminescu”
 
 
Fraticelli, Barbara ” Mircea Eliade en Portugal y sus escritos: Eminescu y Camoes”
 
 
Frisch, Helmuth  ” Eminescu cititor al lui Carus Sterne şi al lui Dioscoride”
 
 
Funar, Gheorghe ” Actualitatea genialului Eminescu”
 
 
Funduianu, Al.D., ”  Mihai Eminescu – eseuri deschise”
 
 
Gaftoneanu, Dorel Mihai  ” Eminescu. Monolog în alb şi negru”
 
 
Galeriu, Constantin ” Chipul mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu”
 
 
 Gângu, Roxana Elena ” Eminescu pentru totdeauna”

Citeşte

Gârbea, Horia ” Biata doamnă Slavici”

Citeşte

Geană, Gheorghiţă ” Optimismul lui Eminescu: între cadrul telescopic şi cel periscopic al vieţii”

Citeşte

George,  Alexandru ” Marele Alpha”

Citeşte

Georgescu, N. ” Grafii și grafeme respinse tacit”

Citește

Georgescu, N. ” Noi ipoteze despre moartea lui Eminescu”

Citește

Georgescu, N. ” A doua viaţă a lui Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Moartea antumă a lui Eminescu  1883 -1889 „

Citeşte

Georgescu, N. ” Cartea trecerii Boala şi Moartea lui Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. “Boala şi moartea lui Eminescu”, “Cartea Trecerii ”

ENTER

Georgescu, N. ” Eminescu Târziu Trecerea „

Citeşte

Georgescu, N. ” 28 iunie 1883. O zi din viaţa lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N ” O zi din viaţa lui Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Un an din viaţa lui Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescologia, la ora exactă”

Citeşte

 Georgescu, N ” Reprezentări scripturale eminesciene”

Citeşte

 Georgescu, N.„Dincolo de poarta infernului. Epopeea erizipelului”

Citeşte

Georgescu, N. ” Odaia filologică a Poetului”

Citeşte

 Georgescu, N. ” Cum scria Eminescu ? „

Citeşte

Georgescu, N. ” Cum a murit Eminescu ? Ultimele lui ceasuri povestite de un martor ocular”

Citeşte

Georgescu, N. „Eminescu – ultima zi la Timpul” (1)

Citeşte

Georgescu, N.  „Eminescu – ultima zi la Timpul” (2)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (3)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (4)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul (5 )

Citeşte

 Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul (7)

Citeşte

Georgescu, N.” Eminescu – ultima zi la Timpul (9)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (10)

Citeşte

Georgescu, N.  ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (11)

Citeşte

Georgescu, N.  ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (12)

Citeşte

Georgescu, N.  ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (13)

Citeşte

Georgescu, N.  ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (14)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu – ultima zi la Timpul” (15)

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu merită un institut de cercetare propriu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Completări la Boala şi moartea lui Eminescu. Cu ochii larg închişi. Dosarul Maiorescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu în Dobrogea”

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (I)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (II)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (III)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (IV)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (V)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (VI)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (VII)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice ” (VIII)

Citeşte

Georgescu, N. ” Zece basne filologice” (IX)

Citeşte

Georgescu, N. ” Ediţia V. G. Morţun sau un scandal rău acoperit” (I)

Citeşte

Georgescu, N. ” Ediţia V. G. Morţun sau un scandal rău acoperit” (II)

Citeşte

Georgescu, N. ” Prefaţa lui Maiorescu” (1)

Citeşte

Georgescu, N. ” Prefaţa lui Maiorescu” (2)

Citeşte

Georgescu, N. ” O coală editorială pierdută”

Citeşte

Georgescu, N. ” Greşeli mărturisoare”

Citeşte

Georgescu, N. ” Un accent uitat”

Citeşte

Georgescu, N. ” Multe şi mărunte…Măsurariul civilizaţiei unui popor”

Citeşte

Georgescu, N. ” Limba se mişcă, punctuaţia stă”

Citeşte

Georgescu, N. ” O nuntă fără soacre”

Citeşte

Georgescu, N. ” Eminescu şi autocenzura”

Citeşte

Georgescu, N. ” Niciodată, ca niciodată…”

Citeşte

Georgescu, N. ” Forme echivalente grafic la Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” O catastrofă: apostroful”

Citeşte

Georgescu, N. ” Forme cu apostrof în poezia eminesciană”

Citeşte

Georgescu, N. ” A treia limbă română”

Citeşte

Georgescu, N. ” De unde vii tu ?”

Citeşte

Georgescu, N. ” Pentru o pedagogie naţională”

Citeşte

Georgescu, N. ” Metafora luminii în poezia lui Eminescu” (I)

Citeşte

Georgescu, N. ” Metafora luminii în poezia lui Eminescu” (II)

Citeşte

Georgescu, N. ” Luminarea şi lumânarea din odaia lui Eminescu”

Citeşte

Georgescu, N. ” Deconstrucţia Eminescologiei”

Citeşte.

Georgescu, N. ” Cronică la volumul lui Gh. Doca „Eminescu – o perspectivă dialogică

Citeşte

Georgescu, N. ” Eduard Gruber şi destinele eminesciene”

Citeşte

Georgescu, N. ” Ioana Bot, sau puţinismul la pândă şi în acţiune”

Citeşte

Georgiu, Grigore ” Istoria Culturii Române Moderne” (Eminescu)

Citeşte

Gherasim, Gabriel ” Mihai Eminescu   Între atac la persoană şi asasinare”

Citeşte

Gherman, Mihai Alin „Eminescu şi literatura veche. Recitind Împărat şi Proletar

Citeşte

Gheo, Radu Pavel  ” Un interviu cu Dan C. Mihăilescu”

Citeşte

Gheorghe, Mihai-Daniel, ” Luceafărul cel melancolic”

Citeşte

Ghidirmic, Ovidiu ” Eminescu şi doctrina panromânismului”

Citeşte

Ghidirmic, Ovidiu ” Proza eminesciană şi receptarea ei critică”

Citeşte

Ghidirmic, Ovidiu ” Autori fundamentali Mihai Eminescu”

Citeşte

Ghiţulescu, Mircea , ” Histrionisul lui Eminescu”

Citeşte

Ghiu, Bogdan  ” Eminescu – Puterea minorului (n-ai cu cine…)”

Citeşte

Goci, Aureliu ” Mihai Eminescu”

Citeşte

Gogan, P. P ” Eminescu ?”

Citeşte

Gogonea, Vaslie ” Eminescu este prin vremi şi un mare naţionalist luminat”

Citeşte

Golban, Radu, ”Ar fi dorit Eminescu intrarea României în UE ? ”

Citește

Gombos, Ana Maria, ” Exerciţiu de admiraţie: Creaţii literare dedicate poetului nepereche Mihai Eminescu”

Citeşte

Gombos, Stelian ” Mihai Eminescu în viziunea bisericii”

Citeşte

Gonciar, Valeria ” Analiza de conţinut a unor opere eminesciene din perspectiva psihologiei”

 
Grama, Dimitrie ” Trebuie Eminescu canonizat ?”
 
 
Grăsoiu, Liviu  ” Din nou despre Eminescu”
 
 
Gregora, Alex ” O ipoteză şi totuşi legendă – la 1866 Mihai Eminescu trecea prin Gorj ? (II)
 
 
Gregora, Alex ” O ipoteză şi totuşi legendă – la 1866 Mihai Eminescu trecea prin Gorj ? (I)
 
 
 
Gregori, Ilina ” Ştim noi cine a fost Eminescu ? Fapte, Enigme, Ipoteze „
 
 
Gregori, Ilina, ” Un poet jurnalist: ” lucrul cel mai prost din lume ?” Eminescu şi Carol de Hohenzollern
 

Grigurcu, Gh. ” Eminescu ieri şi azi”

Citeşte

Grigurcu, Gh. ” Contemporani cu Eminescu”

Citeşte

Grinea, Andreea ” Mihai Eminescu – gazetarul național”

Citește

Gruia, Lucian ” Mihai Eminescu   Poezii Ediţie de Pribegie, îngrijită de Mircea Eliade”

Citeşte

Gruia, Lucian ” I. Filipciuc, Simptomuri politice în boala lui Eminescu”

Citeşte

Gruia, Lucian  ” Eminescu în viziunea folosofului Constantin Amăriuţei”
 
 
Gruia, Lucian ” Eminescu reacţionar ? „
 
 
Gulea, Dan  ” Personajul Principal”
 
 
Gulea, Dan ” Ştefan Melancu , Eminescu şi Novalis Paradigme romantice”
 
 
Gyuris, Adalbert ” Interviu cu Vasile Tărâţeanu”
 
 
Gyula, David ” Eminescu în conştiinţa literară maghiară”
 
 
Hangiu, I. ” Soarta manuscriselor eminesciene”
 
Hangiu, I. ” Dosarul Gellianu”
 
Haşa, Gligor, ” Eminescu şi Dacia Mitică „
 
Hogea, Vlad  ” Demolarea Pantheonului Național Cazul Eminescu”
 
Hogea-Velișcu, Ileana ” Eminescu și nici un sfârșit ! O ipostază inedită a geniului său în lumea chineză.
 
Holban, Ioan ” Cum citim pe Eminescu ?”
 
 
Holban, Ioan ” Cine e Eminescu ?”
 
 
Holban, Ioan ” Sistemul filosofic eminescian prin prisma fizicii”
 
 

Holic, Haralambie ” Câteva consideraţii privind relaţia operei  lui Eminescu cu spaţiul religios”

Citeşte

Horvat, Săluc  ” Eminescu în viziunea criticilor clujeni”

Citeşte

Horvat, Săluc ” Mihai Eminescu în oglinda criticii”

Citeşte

Hrehor, Constantin ” Sigiliul liniştii clasice”

Citeşte

Huculici, Maria ” Interviu cu filosoful şi eminescologul Constantin Barbu”

Citeşte

Hulubaş, Adina ” Rădăcini arhaice în lirica lui Eminescu „

Citeşte

Hurjui, Ion ” Eminescu printre noi”

Citeşte

Husar, Alexandru ” Visul lui Eminescu”

Citeşte

Huțuleac, Dragoș ” Mihai Eminescu -Întemeietorul limbajului filosofic românesc”

Citește

Iacob, Livia ” Câteva note nouă despre vechiul Eminescu”

Citeşte

Iacoban, Mircea Radu ” Idiotul Eminescu”

Citeşte

Iancu, Vasile   ” Vianu despre Eminescu” -un instrument bibliografic de reală utilitate

Citeşte

Iancu, Vasile ” Cu peridiocitate, totuşi, rezonabilă, despre Eminescu”

Citeşte

Ibrăileanu, Garabet ” Scriitori şi curente I.L. Caragiale, M. Eminescu, M.Sadoveanu……”

Citeşte

Ieţcu, Ioan  ” Eminescu în italieneşte” de Lecca Morariu. Eminescu în lume şi azi în România
 
 
Ieţcu, Ioan ” Eminescu, Maiorescu şi Carmen Sylva”
 
 
Ifrim, Nicoleta  ” Regional versus Universal Aspects in Reading Eminescu’s Poetic Discourse : a Case to Discuss – Memento mori”
 
 
Ifrim, Nicoleta ” Poetica oniricului la Eminescu şi Nerval”
 
 
Ifrim, Nicoleta ” Fractalitate şi discurs critic în  Memento Mori
 
 
Ifrim, Nicoleta ” Poetica fractală şi re – lectura poemului eminescian „Memento Mori”
 
 
Ignat, Dumitru ” Mărturii. C. Noica despre manuscrisele Eminesciene”
 
 
Ilaş, Radu ” Eminovici bucovineanul”
 
 
Ilaș, Radu ” Aron Pumnul, părintele spiritual al unui geniu”
 
Ilie, Constantin ” Cenuşa tezaurului naţional de carte”
 
 
Ilişoi, Viorel ” Dialog cu poetul Cezar Ivănescu (1996)”
 
 
Interviu cu Ion C. Rogojanu

Citeşte

Ioanid, Doina ” Miturile care ne smintesc”

Citeşte

Ionel, Marius ” Augustin Z.N. Pop, eminescolog şi fost Decan al Facultăţii de Filologie de la Piteşti

Citeşte

Ionescu, Ion ” Sacrificiul eminescian – călugărirea, moartea şi mântuirea lui Eminescu”

Citeşte

Ionescu, Ion ” Eminescu şi Basarabia”

Citeşte

Ionescu, Ion ” Eminescu în Italia”

Citeşte

Ionescu, Ion ”  M. Eminescu – poeme necunoscute”

Citeşte

Ionescu, Ion ” O scrisoare a lui Eminescu către Ioan Slavici”

Citeşte

Ionescu, Gelu ” Argintos gând al pustiei…”

Citeşte

Ionescu, Violeta ” Mărturii inedite despre Eminescu ale acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga „

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” Lecția lui Maiorescu”

Citește

Ionescu-Bucovu, Ion ” Sfârșitul poeților dragi – Eminescu și Veronica Micle”

Citește

Ionescu-Bucovu, Ion ” Mitul Eminescu sau de la om la geniu”

Citește

Ionescu-Bucovu, Ion ” Când m-am întâlnit cu Eminescu”

Citește

Ionescu-Bucovu, Ion ” Eminescu și dulcea lui mamă”

Citește

Ionescu-Bucovu, Ion ” Eminescu şi Cleopatra Leca-Poenaru”

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” Eminescu şi Macedonski”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, ” Eminescu şi noi”

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” De ce Eminescu ?”

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” O polemică (ne)cordială”

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” Caragiale şi Eminescu”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Eminescu şi Teatrul”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” A avut Eminescu copii ?”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Eminescu la a 163-a aniversare de la naştere”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” O fotografie a lui Eminescu care a suscitat şi suscită şi astăzi controverse”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Un mare eminescolog: Augustin Z.N. Pop „

Citeşte

Ionescu -Bucovu, Ion ” Viaţa lui Eminescu între mistificare şi adevăr”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Constanţa Abalaşei -Donosă – o împătimită de Eminescu”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Eminescu – stări de umilire trăite cu demnitate”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, Ion ” Mihai Eminescu sau de la om la geniu”

Citeşte

Ionescu, Vasile ” Mihai Eminescu şi romii”

Citeşte

Iorga, N. ” Eminescu El, generaţia lui şi generaţia noastră”

Citeşte

Iorga, N. ” Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie”

Citeşte

Iorga, N. ” Note istorice asupra editării operei poetice a lui M. Eminescu”

Citeşte

Iorga, N. ” Trei călători în Țările Românești, Caronni, Rey, Kunisch și originea ”Luceafărului” lui Eminescu.

Citește

Iorgulescu, Mircea ” Moment revoluţionar în eminescologie” ( 1)

Citeşte

Iorgulescu, Mircea ” Moment revoluţionar în eminescologie ” (2)

Citeşte

Iosif, Șt. O ” După o citire din Eminescu”

Citește

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Mânăstirea Văratec”

Citește

Iosub, N. ” Locuri ce amintesc de Eminescu la Botoșani”

Citește

Iosub, N. ”Articole scrise de N. Iosub în Revista LUCEAFĂRUL, privitoare la Eminescu”

Citește

Iosub, N. ” Mihai Eminescu. O scrisoare controversată”

Citește

Iosub, N. ” Mihai Eminescu și Aron Pumnul”

Citește

Iosub, Nicolae ” Câte ceasornice a avut Eminescu ? ”

Citește

Iosub, Nicolae ” Eminescu în Grafica lui Salmen”

Citește

Iosub, Nicolae ” Ediția Poesii Mihail Eminescu Prefață Titu Maiorescu”

Citeste

Iosub, Nicolae ” Eminescu – Ultima internare 1889”

Citește

Iosub, Nicolae ” Eminescu denigrat  și astăzi ”

Citește

Iosub, Nicolae ” Troița lui Eminescu de la Cucorăni”

Citește

Iosub, Nicolae ” Comemorarea lui Mihai Eminescu, 25 ani de la moarte

-15 iunie 1914- Botoşani

Citește

Iosub, Nicolae ” Mihai Eminescu, Onomastica sa din anul 1886 ”

Citește

Iosub, Nicolae ” Scipione Ioniță Bădescu, prietenul lui Eminescu”

Citește

Iosub, N. ” Mihai Eminescu Despre boala și activitatea poetului în perioada 1883 – 1889”

Citește

Iosub, N. ” Societatea Arboroasa și Mihai Eminescu”

Citește

Iosub, N. ” Otto şi Jean Bielig”

Citeşte

Iosub,  N. ” Casa în care s-a născut Eminescu”

Citeşte

Iosub, N.  ” Eminescu, copist la Botoşani”

Citeşte

Iosub, N. ” Un an de suferinţă la Botoşani” ( Scrieri documentare)

Citeşte

Iosub, N. ” Polemică între Mihai Eminescu şi scriitorii botoşeneni”

Citeşte

Iosub, N. ” Eminescu şi Junimea”

Citeşte

Iosub, N. ” Pe urmele lui Mihai Eminescu” (II)

Citeşte

Iosub, N. ” Pe urmele lui Eminescu” (III)

Citeşte

Iosub,  N. ” Pe urmele lui Mihai Eminescu” (V)

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu, student la Viena (I)

Citeşte

Iosub,  N. ” Mihai Eminescu, student la Viena (II)

Citeşte

Iosub, N. ” O întâlnire pentru eternitate Mihai Eminescu – Veronica Micle”

Iosub

Iosub,  N.  ” Mihai Eminescu la Berlin”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Praga”

Citeşte

Iosub, N.  ” Călătoria lui Eminescu în Italia”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Iaşi” (1)

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Iaşi” (2)

Citeşte

 Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Botoşani”

Citeşte

 Iosub, N. ” Un an de suferinţă la Botoşani”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Ipoteşti”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Pomârla”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Hârlău”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Brăila”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Blaj”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Răşinari”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Lugoj”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu şi serbarea de la Putna”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Suceava”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu la Durneşti” (Scrieri Documentare)

Citeşte

Iosub, N. ” Satul prunciei lui Mihai Eminescu: Durneşti ” (File de Monografie)

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu – Contribuţii documentare de Octav Minar”

EMINESCU-MINAR

Iosub, N. ” Mihai Eminescu Contribuţii documentare de Octav Minar”

Citeşte

Iosub, N. ” Onomastica lui Mihai Eminescu”

Citeste

Eminescu, „Opera Poetică”,  Cuvânt Înainte de Dumitru Irimia

Citeşte

Iosub, N.  ” Eminescu la Dumbrăveni”

Citeşte

Iosub, N.  ” Satul prunciei lui Mihai Eminescu – Durneşti”

Citeşte

Iosub, N.  ” Aurel I. Gheorghiu – un fotograf al locurilor eminesciene”

Citeşte

Iosub, N.” Otto şi Jean Bielig – primii fotografi din Botoşani ai lui Mihai Eminescu şi ai familiei sale”

Citeşte

Iosub, N.  ” Mihai Eminescu la Mânăstirea Agafton”

Citeşte

Iosub, N. ” Mihai Eminescu şi religia”

Citeşte

Iosub, N. ” Eminescu și muzicianul Toma Micheru”

Citește

Iosub, N. ” Matei Eminescu despre iazul Loești”

Citește

Iosub, N. ”din nou despre ”Lacul lui Eminescu”

Citește

 
 
Irimia, Dumitru  „Cu Mihai Cimpoi spre un nou Eminescu”
 
 
Irimia, Dumitru ” Adevărul între cuvânul biblic şi cuvântul poetic în viziunea lui Eminescu”
 
 
Irimescu, Petre  ” Scurt Memoriu asupra unor lucrări făcute la Ipoteşti”
Isanos, Elisabeta  ” Prizonierul Eminescu”

Citeşte

Iscru, G.D. ” Avertismentul Eminescu”

Citeşte

Istodor, Eugen  „Un interviu cu  Florin Dumitrescu”

Citeşte

Istrate, Ion ” Inginerul Nicolae Iosub, un eminescolog născut din pasiune”

Citeşte

Istrate, Ion ” Memoria literară botoșaneana Mihai Eminescu”

Citește

Istrate, Gavil ” Ediţii şi Editori”

Citeşte

Istrate, Gavril ” Eminescu în portugheză”

Citeşte

Istrati Macovei,  Emanuela ” Mântuitorul Hristos în poezia lui Eminescu”

Citeşte

Ivancu, Ovidiu ” Exerciţii de luciditate- Din nou, despre Eminescu”

Citeşte

Ivănescu, Cezar ” Eminescu inedit. ” Calea noastră spre sacru se deschide prin sublimul poeziei eminesciene”

Citeşte 

Jenaru, Dana Pârvan ” Eminescu – o identitate în mişcare”

Citeşte

Jianu, Liviu-Florian ” Interviu cu domnul Eminescu”

Citeşte

Jicu, Adrian-Gelu ” Publicistica lui Eminescu în viziunea lui G. Ibrăileanu și E. Lovinescu”

Citește 

Jicu, Adrian-Gelu ” Utopismul gândirii politice eminesciene ?”

Citește

Jucan, Graţian ” Fotografiile lui M. Eminescu „

Citeşte

Jucan, Graţian ” Ceasul şi inelul lui Eminescu”

Citeşte

Jucan, Graţian ” Un traseu al lui M. Eminescu”

Citeşte

Jucan, Graţian ” Un pseudonim al lui Eminescu”

Citeşte

Jucan, Graţian ” Sintagma „Pământ şi Apă” la Eminescu

Citeşte

” Junimea Junior”

Citeşte

Jurcă, Nicolae ” Centenarul morţii lui Eminescu”

Citeşte

Lansarea de carte ” Zoe Dumitrescu Buşulenga – Maica Benedicta- Eminescu Viaţa” ( cuvintele rostite de participanţi)

Ascultă

Leonida, Lari – Iorga, ” Mihai Eminescu – Stenograma discursului parlamentar din 15.06.1999”

Citește

Lascu, Ioan, ” Defăimarea lui Eminescu”

Citește

 Lavric, D. ” O paralelă Eminescu – Creangă”

Citeşte

Lavric, D. ” Eminescu Surse folclorice ale poeziei Sara pe Deal”

Citeşte

Lavric, D.  „Amor şi Psyche” (1)

Citeşte

Lavric, D. „Amor şi Psyche” (2)

Citeşte

Lavric, D. ” Amor şi Psyche” (3)

Citeşte

Lavric, D.  ” Amor şi Psyche” (4)

Citeşte

Lavric, D.  ” Amor şi Psyche” (6)

Citeşte

Lavric, D.  ” Amor şi Psyche” (7)

Citeşte

Lavric, D. ” Amor şi Psyche” (8)

Citeşte

Lavric, D. ” Amor şi Psyche” (9)

Citeşte

Lavric, D. ” Amor şi Psyche” (10)

Citeşte

Lavric, D. ” Amor şi Psyche” (11)

Citeşte

Lavric, Viorica ” Mihai Eminescu la Rădăuţi”

Citeşte

Lazarovici, Raluca ” Cum să te îndrăgosteşti de Eminescu”

Citeşte

Lazarovici, Raluca ” Eminescu în Italia: spre un nou început”

Citeşte

Lazăr, Simona ” Eminescu şi Carmen Sylva”

Citeşte

Lazăr, Simona ” Paşii lui Eminescu în Pădurea de Argint”

Citeşte

Lazăr, Simona ” Perechea lui Eminescu”

Citește

Lazăr, Simona ” Tentația monahismului”

Citește

Lăpuşneanu, Ioan ” Eminescu patriotul”

Citeşte

Lefter, Ion Bogdan; Pellea Oana; Ionescu, Cristian ”  PRO ezia Eminescu la Televizor”

Citeşte

Leonte, Carmelia ” Biserica lui Eminescu”

Citeşte

Lepuş, Miruna ” Despre Eminescu”

Citeşte

Lepuş, Miruna ” Despre Eminescu şi ce am învăţat descoperindu-l”

Citeşte

Lesenciuc, Adrian ” Cosmologia eminesciana – o perspectivă contemporană”

Citeşte

Levant, Christian ” Geografia morţii lui Eminescu”

Citeşte

Levant, Christian, Diaconu, Gelu ” Povestea ferestrei secrete a lui Eminescu”

Citeşte

Libuse, Valentinova ” Aripi de ceară”

Citește

Livescu, Cristian  ” Mihai Eminescu – arhitectura interioară a Caietului Vienez eminescian”  (I)

Citeşte

Livescu, Cristian  ” Mihai Eminescu – arhitectura interioară a Caietului Vienez eminescian” (III)

Citeşte

Lucaciu, Marcel ” Revizorul şi pedagogul Eminescu”

Citeşte

Lucaciu, Marcel ” Gazetarul Eminescu”

Citeşte

Lucaciu, Marcel ” Eternitatea lui Eminescu”

Citeşte

Lungu, Cornel ” Paşii Poetului în cetate „

Citeşte

Lungulescu, Ilie, N. ” Mihail Eminescu Omul, Poetul, Filosoful”

Citeşte

Lupu, Olguţa ” De la metafora apei la corespondenţe între Enescu, Eminescu, Blaga şi spiritualitatea românească”

Citeşte

Lupu, Rodica Elena ” Nemuritor precum Poetul”

Citeşte

Luta, Victoria, ” O binemeritată recontextualizare”

Citeşte

Lupu, Valeriu ” Civismul eminescian între patriotism și naționalism”

Citește

dr. Lupu, Valeriu ” Eminescu și medicii săi”

Citește

Macarie, Victor ” Vesta lui Eminescu „

Citeşte

Macarie, Victor ” Eminescu, prima medalie….primul bust”

Citeşte

M. Ex ” Eminescu a iubit Braşovul”

Citeşte

Machidon, Cezar ” Lichidarea lui Eminescu”

Citeşte

Maiorescu, T. ”Eminescu și poeziile lui”

Citește

Majuru, Adrian ” Detractări suspecte în cultura română. Dosarul Eminescu.”

Citește

Mălinaș, Constantin,  ” Eminescu și revista FAMILIA”

Citește

Maluş, Nicolai ” La Stânceşti Pentru Ioan D. Marin”

Citeşte

Manega, Miron ” Câteva repere ale universalității lui Eminescu”

Citește

Manega, Miron  ” Mihai Eminescu și Piața Universității”

Citește

Manega, Miron  ” Mihai Eminescu și prioritatea istorică a unui concept sociologic”

Citește

Manega, Miron  „Primul film documentar despre Eminescu”

Vezi  

Manega,  Miron  „O ipoteza tulburatoare: Eminescu jefuit post mortem  „

Vezi   

Manega,  Miron „Eminescu jefuit….”

Vezi

Manega, Miron  „Brand la brand trage….”

Vezi

Manega, Miron  „Ceasul lui Eminescu costa cât o cireadă de boi”

Citeste

Manega, Miron ” Cât costă Eminescu”

Citeşte

Maniu, Leonida  ” Scrisoarea III de Mihai Eminescu. Apoteoza biruinţei”

Citeşte

Maniu, Leonida ” Eminescu în viziunea lui George Popa”

Citeşte

Manolache, Dumitru ” Ultimul suspin al lui Eminescu”

Citeşte

Manolache, Dumitru ” Legăturile familiei Eminescu cu Biserica şi Ortodoxia”

Citeşte

Manolache, Gh. ” Religion and National Identity in Eminescu’s Articles and Fragmentarium”

Citeşte

Manole, Georgică ” Despre Eminescu, limbaj şi europenizare urgentă”

Citeşte 

Manole, Georgică ” O şansă pentru Dumitru Lavric „

Citeşte

Manolescu, Nicolae ” Pensia lui Eminescu”

Citeşte

Manolescu, Nicolae ” Eminescu, scopul şi mijloacele”

Citeşte

Manolescu, Nicolae ” Potriveli şi maşinaţiuni”

Citeşte

Manolescu, Nicolae ” Scrisori ale lui Mihai Eminescu către Veronica Micle „

Citeşte

Marancea, Marieta ” Coincidenţe ceresc pământene şi triplete culturale în spirit eminescian”

Citeşte

Marcus, Solomon ” Un nou dicţionar Eminescu”

Citeşte

Marcus, Solomon ” Eminescu şi Matematica”

Citeşte

Mareş, Doru ” Teatru  Mititeii fonatori”

Citeşte

Marian, Boris ” Falşii iubitori ai lui Eminescu”

Citeşte

Marian, Rodica ” Eminescolog consacrat”

Citește

Marica, Valentin ” Mihai Eminescu despre măsurariul civilizaţiei”

Citeşte

Marica, Valentin ” Eminescu despre icoana ca artă”

Citeşte

Marica, Valentin ” Interviu cu scriitorul Ion Buzaşi”

Citeşte

Marica, Valentin ” Până-n asfinţitul fără de asfinţit”

Citeşte

Marina, Florina ” Ce nu ştim despre Eminescu – omul, viaţa şi dimensiunea spirituală în viziune astrologică”

Citeşte

Marinache, Ioana ” Un prieten devotat al lui Eminescu, profesorul tulcean Gheorghe Secășanu”

Citește

Marinescu, Constantin   ” Ideea de romanitate şi dacism în gândirea eminesciană”

Citeşte

Marinescu, Constantin Gh. ” Valorile naționale în opera poetică și proza lui Mihai Eminescu”

Citește

Martin, Victor ” Eminescu, contemporanul”

Citeşte

Matală, Dumitru ” Poetul, Opera şi Viaţa”

Citeşte

Matei, Mihai ” Profesorul I.D. Marin”

Citeşte

Matei, Mihai ” Virginia Micle – prima profesoară de matematică şi ştiinţele naturii a ” Externatului secundar de fete din Botoşani

Citeşte

Mavrodin, Irina ” Eminescu tradus în franceză de Miron Kiropol (II)”

Citeşte

Mavrodin, Irina ” Constantin Popovici, Eminescu. Viaţa şi opera”

Citeşte

Maximinian, Menuţ, ” Eminescu văzut de conferenţiarul Călin Teutişan”

Citeşte

Măldărescu, Ion ” Eminescu şi detronarea lui Cuza”

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu și Brockhaus (I)”

Citește

Mănucă,  Dan  „Ce (mai) înseamnă “poet naţional” ?”

Citeşte

Mănucă, Dan  ” Eminescu, Zvastica, Secera şi Ciocanul” (1)

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu, Zvastica, Secera şi Ciocanul (2)

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu şi romantismul”

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu şi protocronismul”

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescologie/Eminescianism”

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu dinspre Italia”

Citeşte

Mănucă, Dan ” Eminescu şi Caietul Vienez

Citeşte

McFressie, Marie ” Să ne cinstim românii M. Eminescu ”

Citește

Median, Gh. ” Personalităţi botoşănene – eminescologul I.D. Marin”

Citeşte

Median, Gh.  ” Eminescu comemorat la Botoşani”

Citeşte

Median, Gh. ” Profesorul Petre Irimescu şi Ipoteştii”

Citeşte

Medina Osnaga, Bianca ” Eminescu – poetul conştiinţă tragică şi modernitate estetică”

Citeşte

Meiltz,  Marcel Alfred ” Geniul „

Citeşte

Melian, Alexandru  „Relieful Stilistic al operei lui Eminescu”

Citeşte

Melian, Alexandru „Eminescu şi divinitatea”

Citeşte

Melian, Alexandru  „M.Drăgan, Mihai Eminescu Interpretari „

Citeşte

Melian, Alexandru ” M. Eminescu, Prezentare şi Introducere, de Jean-Louis Courriol”

Citeşte

Melian, Alexandru „Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu”

Citeşte

Melian, Alexandru  „George Munteanu, Eminescu şi eminescianismul”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Ştefan Munteanu,  Fulguraţii eminescologice”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Petru Rezuş, Mihai Eminescu”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Augustin Z.N. Pop, Caleidoscop Eminescian,”

Citeşte

Melian,  Alexandru „Adrian Voica, Poezii cu formă fixă Aplicaţii Eminesciene”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Tâlcurile unei ediţii”

Citeşte

Melian, Alexandru „Eminescu profetizează răscoalele”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Testamentul Poetului”

Citeşte

Melian, Alexandru „O nouă profanare”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Crucificarea adevărului”

Citeşte

Melian, Alexandru „Seducţia şi imperativul libertăţii”

Citeşte

Melian, Alexandru „Relieful Stilistic al operei lui Eminescu”

Citeşte

Melian, Alexandru „Eminescu şi divinitatea”

Citeşte

Melian, Alexandru „M.Drăgan, Mihai Eminescu Interpretari „

Citeşte

Melian, Alexandru ” M. Eminescu, Prezentare şi Introducere, de Jean-Louis Courriol”

Citeşte

Melian, Alexandru „Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu”

Citeşte

Melian, Alexandru  „George Munteanu, Eminescu şi eminescianismul”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Ştefan Munteanu,  Fulguraţii eminescologice”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Petru Rezuş, Mihai Eminescu”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Augustin Z.N. Pop, Caleidoscop Eminescian,”

Citeşte

Melian,  Alexandru „Adrian Voica, Poezii cu formă fixă Aplicaţii Eminesciene”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Tâlcurile unei ediţii”

Citeşte

Melian, Alexandru „Eminescu profetizează răscoalele”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Testamentul Poetului”

Citeşte

Melian, Alexandru „O nouă profanare”

Citeşte

Melian, Alexandru  „Crucificarea adevărului”

Citeşte

Melian, Alexandru „Seducţia şi imperativul libertăţii”

Citeşte

Miclău, Ioan ” O propunere: INSTITUTUL CULTURAL „EMINESCU”

Citeşte

Micu, Dumitru ” Un vechi studiu necunoscut despre Eminescu: A.C. Cuza ” Mihail Eminescu ca reprezentant al romantismului”

Citeşte

Micu, Mircea ” Voievodul stelar”

Citeşte

Mihai, Constantin  ” Răsfrângeri ale tradiţiei culturale patristice  O exegeză a poeziei eminesciene REVERIE”

Citeşte

Mihăescu, Tudor ” Eminescu şi liberalii”

Citeşte

Mihăilă, Silviu ” O răscruce în Eminescologie”

Citeşte

Mija, Teofil ” Eminescu, expresia supremă a neamului românesc”

Citeşte

Milică, Ioan ” Basarabia, orizont eminescian”

Citește

Milică, Ioan ” Eminescu despre limbă și literatură”

Citește

Milică, Ioan ” Limbajul poetic eminescian”

Citește

Milică, Ioan, ” Mărturii despre Eminescu”

Citeşte

Milică, Ioan ” Făt Frumos din lacrimă: arta portretizării (1)”

Citeșt

Milică, Ioan ” Făt Frumos din lacrimă: arta portretizării (2)”

Citește

Miloş, Alexandru Cristian ” Gândirea politică, socialistă şi nereligioasă a lui Eminescu”

Citeşte

Miloş, Alexandru Cristian ” De la Eminescu la NASA”

Citeşte

Mincan, Mihai , ” Povestea sanatoriului Mărcuţa: ultima oprire a pacientului Eminescu”

Citeşte

Minuţă, Flavia – Corina, ” Biografia LUCEAFĂRULUI”

Citeşte

Mischevca, Vlad ” Eminescu vs drama Basarabiei”

Citește

Mitican, I. ” Iașul istoric  Cu Eminescu  pe ulița Veseliei”

Citește

Mitican, I. ” Cu Mihai Eminescu prin Iașii zilelor noastre”

Citește

Mititean, Ioan ” Eminescu – răsăritul şi apusul, nordul şi sudul „

Citeşte

Mititelu, Mihaela ” Luceafărul – un exemplu de critica traducerii”

Citeşte

Miu, Const. ” Cosmogonie în Scrisoarea I şi  Rugăciunea unui dac”

Citeşte

Miu, Const. ” Ipostaze ale erosului la Eminescu şi Nichita Stănescu”

Citeşte

Miu, Constantin ” Aspecte ale melancoliei în erotica lui Eminescu şi Arghezi”

Citeşte

Miu, Constantin ” Elemente de cosmogonie la Eminescu, V. Voiculescu şi Arghezi”

Citeşte

Miu, Constantin ” Măşti ale feminităţii  în lirica lui Eminescu”

Citeşte

Mizgan, Alexandru Ion ” Polemici: Eminescu şi Ortodoxia”

Citeşte

Mocanu, Igor ” A fost Eminescu un romantic ?”

Citeşte

Moceanu, Ovidiu ” Credinţa lui Eminescu”

Citeşte

Moga, Liliana ” Theodor Codreanu la 60 de ani. Bibliografie”

Citeşte

Moisuc, Ilie ” Narcis şi eminescologia”

Citeşte

Moldovan, G. ” Pe urmele lui Eminescu la Odesa” (I)

Citeşte

Moldovan, G. ” Pe urmele lui Eminescu la Odesa” (II)

Citeşte

Moldovan, G. ” Pe urmele lui Eminescu la Odesa” (III)

Citeşte

Moldovan, G. ” Pe urmele lui Eminescu la Odesa” (IV)

Citeşte

Moldovan, G. ” Pe urmele lui Eminescu la Odesa” (V)

Citeşte

Moldovan, Martin ” Geneza elegiilor eminesciene”

Citeşte

Moldoveanu, Gheorghe ” O oară cu Eminescu”

Ascultă

Moldoveanu, Gheorghe ” Aron Pumnul – profesor la Cernăuţi”

Citeşte

Moraru, Carmen ” Satul EMINESCU- o poartă spre lumea legendelor”

Citeşte

Mosenkis, Iurij ” Lumina nemuritoare a poeziilor lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Munteanu, Cornel  ” Deconstrucţia mitului naţional Eminescu”

Citeşte

Munteanu, Romul ” Eminescu şi eternitatea discursului liric”

Citeşte

Munteanu, Ştefan ” Raza gândului etern eminescian”

Citeşte

Munteanu, Ștefan ” Contribuția lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului”

Citește

Mureşan, Viorel ” Poezia între lacrimile zeilor şi  lacrima lucrurilor”

Citeşte

Mureşan, Viorel ” 120 de ani de eternitate eminesciană”

Citeşte

Mureşan, Viorel ” Un dicţionar de eminescologi” (I)

Citeşte

Mureşan, Viorel ” Un dicţionar de eminescologi ” (II)

Citeşte

Mureşan, Viorel ” Rica, avatarul lui Hyperion”

Citeşte

Mureşanu, Camil ” Gândirea politică a lui Eminescu”

Citeşte

Mureşanu, Ion ” Anul Eminescu”

Citeşte

Murgeanu, Ion ” Eminescu forever”

Citeşte

Muşat, Carmen ” Viaţa şi opera – cele două feţe ale monedei”

Citeşte

Muşat – Coman, Carmen ” Amita Bhose, sora mai mare a lui Eminescu”

Citeşte

Muti, Leon ” Eminescu – cămaşa clopotului care i-a fost dată limbii române”

Citeşte

Naghiu, Iosif E., ”Din scrierile lui Matei Eminescu despre Mihai Eminescu și contemporanii săi”

Citește

Neacșu, Costel  ”Eminescu, te iubim (I)

Citește

Neacșu, Costel ”Eminescu, te iubim” (II)

Citește

Neacșu, Costel ”Eminescu, te iubim” (III)

Citește

Nechifor, Ruxandra „Pasărea- semn şi simbol în opera lui Eminescu”

Citeşte

Necula, Ionel ” Eminescu în tentații metafizice”

Citește

Nedelcea, Tudor ” Eminescu dorea o catedrală a Mântuirii Neamului”

Citeşte

Nedelcea, Tudor ” Eminescu despre Tudor Vladimirescu”

Citeşte

Nedelcea, Tudor „Shakespeare în viziunea lui Eminescu ” (1)

Citeşte

Negoescu, Tudor ” Eminescu şi Teleormanul- un omagiu adus marelui între mari”

Citeşte

Negrea, Cristian ” Eminescu și moldoveniștii”

Citește

Negrilă, Iulian ” M. Eminescu – botezul cu flori şi fluturi „

Citeşte

Negrilă, Iulian ” Mihai Eminescu – contemporanul nostru”

Citeste

Nemeş, Cristina ” Dimenisunea religioasă a liricii eminesciene”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru  ” Pledoarie pentru muzicalitatea lui Eminescu”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru  ” Contrabandistul Eminescu”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru ” Eminescu mentor spiritual al lui Nicolae Iorga (1)”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru ” Eminescu mentor spiritual al lui Nicolae Iorga (2)”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru ” Preotul Toma Chiricuţă despre Eminescu”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru ” Fotografia lui Eminescu”

Citeşte

Nenati, Lucia Olaru ” Arca Eminescu”

Citeşte

Nemecsek, Ștefan ” Fotografiile lui Eminescu”

Citește

Nemecsek, Ștefan ” Eminescu și Oraștie (1)”

Citește

Nemecsek, Ștefan ” Eminescu și Oraștie (2)

Citește

Nicolau, Felix ” Codul lui Eminescu”

Citește

Nistoroiu, Gheorghe Constantin ” 39 de gânduri frumoase închinate frumosului Eminescu”

Citeşte

Nistoroiu, Gheorghe Constantin ” Bădiţa Mihai Eminescu profetul bisericii noastre”

Citeşte

Nistoroiu, Gheorghe Constantin ” Eminescu – o revelaţie mereu prezentă”

Citeşte

Nițu, Maria ” Eminescu în Timișoara”

Citește

Noica, C .” Eminescu – omul deplin al culturii române”

Citeşte

Noica, C. ” Rostirea românească de la Eminescu citire”-Antologie

Ediţia: C. George Săndulescu

Citeşte

Nordlitera ” Mihai, Eminescu despre Liceul din Suceava”

Citeşte

Novac, Ionel ” Mihai Eminescu în Revista ” Cele trei Crișuri ”

Citește

Novac, Ionel ” Marie – Alype (Louis) Barral, traducătorul de limbă franceză al lui Eminescu ”

Citește

Novac, Ionel ” Monumente Mihai Eminescu la Cernăuți ”

Citește

Novac, Ionel ” Pe urmele lui Mihai Eminescu, la Viena”

Citește

Novac, Ionel ” Revista ”Cele Trei Crișuri” – promotoare a filmului ”Eminescu-Veronica-Creangă”

Citește

Novac, Ionel  ” Eminescu si Oradea „

Citeste 

Novac, Ionel ” Eminescu la Familia”

Citește

Novac, Ionel ” A zecea aniversare a morții lui Eminescu omagiată de FAMILIA

Citește

Novac, Ionel ” Eminescu – prima medalie comemorativă”

Citește

Novac, Ionel ” Familia –  număr omagial dedicat lui Eminescu (1889)”

Citește

Novac, Ionel ” Miron Pompiliu – prietenul bihorean al lui Eminescu”

Citește

Novac, Ionel ” Mihai Eminescu comemorat la Oradea (28.02.1937)

Citește

 Novac, Ionel ”Mihai Eminescu la Beiuș”

Citește

Novac, Ionel ” Revista Cele Trei Crișuri – promotoare a filmului Eminescu -Veronica – Creangă”

Citește

Oană, Laura ” Hunedoara, în scrierile şi viaţa lui Eminescu”

Citeşte

Olaru, Dragoş ” O călătorie virtuală prin Cernăuţii lui Eminescu”

Citeşte

Olărescu, Dumitru ” Fenomenul Mihai Eminescu în imagini filmice”

Citește

Oltean, Ion ” Mihai Eminescu, cronicar al vremii sale”

Citeşte

Oltean, Vasile ” O scrisoare a lui Eminescu, în Şcheii Braşovului”

Citeşte

Oprea, Maria „Cu Creangă şi Eminescu la BOLTA RECE a JUNIMII”
 
 
Oprea, Al. ” Biografia intelectuală a lui M. Eminescu”
 
 
Oprea, Maria  „Mihai Eminescu niciodată cunoscut îndeajuns….”
 
Oprea, Maria  „Misterul însemnelor de tip Thanatos de la mormântul lui Eminescu”

Citeste

Oprea,  Maria ” Un mit perpetuu – viaţa şi opera lui Eminescu”

Citeşte

Oprişan, N.  ” Eveniment editorial: A.C. Cuza ca reprezentant al romantismului”

 
Orașul lui Bucur , ”Eminescu în sculptura bucureșteană”
                                                   
Ornea, Z.  ” Cum a fost editat Eminescu”
 
Ornea, Z.  „Ediţiile Eminescu”
 
Ornea, Z.  ” Documente inedite Eminescu”
 
Ornea, Z. ” Călătoria lui Kunisch”
 
 
Ornea, Z ” Un excepţional eveniment editorial”
 
 
Ornea, Z. ” Scrisori de dragoste”
 
 
Oseciuc, Gabriel Marian  ” Iertarea lui Eminescu – Mihai”
 
 
Osiceanu, Petre ” Eminescu şi concepte fundamentale ale fizicii moderne: timp, spaţiu, univers”
 

 Osnagă,   Bianca Medina ” Eminescu, poetul – conştiinţă tragică şi modernitate estetică”

Citeşte

 
Paleologu Matta, Svetlana ” Funcţia hermeneutică la Eminescu”
 
 
Paleologu Matta, Svetlana  ” Eminescu dincolo de Heidegger”
 
 
Paleologu Matta, Svetlana ” Eminescu în era tehnică”
 
 
Pancu, Dumitru ” Mihai Eminescu, profesor de geografie”
 
 
Panu, G. ” Eminescu – Amintiri de la JUNIMEA din Iaşi „
 
 
Papuc, Liviu  ” Pe lângă Eminescu, mâncăm şi noi o pâine…”
 
 
Papuc, Liviu ” Sărbătorirea lui Eminescu”
 
 
Papuc, Liviu ” Cu Eminescu, în drum spre Odesa…” (2)
 
 
Papuc, Liviu  ” Cu Eminescu, în drum spre Odesa…” (3)
 
 
Papuc, Liviu ” Procesul Eminescu – Petrino O afacere politică” (IV)

Citeşte

Papuc,  Liviu ” Procesul Eminescu – Petrino O afacere politică” (V)

Citeşte

Papuc, Liviu ” Procesul Eminescu – Petrino O afacere politică” (VI)

Citeşte

Papuc, Liviu   ” Procesul Eminescu – Petrino O afacere politică” (VII)

Citeşte

Papuc,  Liviu  ” Codicil la procesul Eminescu – Petrino”

Citeşte

Papuc,  Liviu   ” George Ranetti şi moştenirea eminesciană”

Citeşte

Papuc,  Liviu  ” Eminescu între bucovinean şi evropean”

Citeşte

Papuc,  Liviu  ” I.E. Torouţiu, 50 de ani de la moarte

Citeşte

Papuc, Liviu  Mihai Eminescu in viziunea lui Leca Morariu

(Bucuresti, Editura Academiei Române, 1995)
 
 
Papuc, Liviu   Un „nou” Eminescu , articol
 
Papuc,  Liviu  Despre Eminescu , articol
 
Papuc, Liviu  In jurul Veronicai Micle , articol
 
Papuc, Liviu  Eminescu revizor , articol
 
Papuc, Liviu   „Doina” lui Eminescu , articol
 
Papuc,  Liviu  Întrebări la Eminescu , articol
 
Papuc, Liviu   Necrolog Eminescu, articol
 
Papuc, Liviu  Eminescu in „Meseriasul român” , articol
 
Papuc,  Liviu  Un bust pentru Eminescu , articol
 
Papuc, Liviu  Bibliografie Eminescu , articol
 
Papuc, Liviu  Noi documente eminesciene , articol
 
 
 
Papuc, Liviu  „Urmărindu-l pe Eminescu” , articol
 
Papuc,  Liviu Exegeza eminesciană la zi , articol
 
Papuc, Liviu  Eminescu traducător? articol
 
 
 
 
 
Papuc, Liviu Eminescu în esperanto , articol
 
Papuc, Liviu Gazetarul Eminescu sub lupă , articol
 
expoziţie /Redactat de Constantin Mălinaş §i Liviu Papc . – Oradea : /s.n./, 1989. – 62 p. ii. ; 50 cm. –… , carte
 
Papuc, Liviu ” Eminescu în spotul editării ştiinifice”
 
Papuc, Liviu ” Glose Junimiste”
 
Parfene, Constantin ” Mihai Eminescu  Note privind stilul publicisticii „
 
Patraș, Antonio ” Viața lui Eminescu povestitã de cei ce l-au cunoscut”
Citește
 
Patraş, Antonio ” Eminescu şi mutaţia valorilor estetice”
 
 
Patraş, Antonio  ” Partea poetului.  Prin text, dincolo de text”
 
 
Paţanghel, Dumitru ” O alchimie inversă Eminescu – Bacovia”
 
 
Pavel, Cristina ” Tatuajul lui Eminescu”

Citeşte

Pavel, Emilia  ” Mihai Eminescu şi cultura populară”

Citeşte

Parscoveanu, I. ” Eminescu şi cultura franceză”

Citeşte

Pănăzan, Maria-Daniela ” Mihai Eminescu – poet al iubirii şi….al luminii”

din vol. ” Poezia religioasă românească. Eseu monografic” . p. 40-58

Citeşte

Pănăzan, Maria-Daniela ” Mihai Eminescu – poet al iubirii creştine”

Citeşte

Pănăzan, Maria-Daniela ” Metamorfozele curentului anti-eminescian în Revista  Discobolul

Citeşte

Păun, Gh.  „Eminescu citit criptogrfic”

Citeşte

Păunescu, Adrian ” Eminescu este cifrul secret al naţiei”

Citeşte

Păunescu, Adrian ” Naşterea lui Eminescu”

Citeşte

Păunescu, Adrian ” De la noi la Eminescu” (poezie)

Citeşte

 Pãunescu, Adrian   ”  15 iunie 2005 – 116 ani de la asasinarea lui Mihai Eminescu într-un ospiciu” – Declarație politică în Parlament

Citește

Păunoiu, Constantin ” Eminescu privea toate lucrurile din perspectiva unui om care nu moare niciodată”

Citeşte

Păunoiu, Constantin ”  Creştinismul şi condiţia umană la Eminescu”

Citeşte

Pârvan-Jenaru, Dana ” Eminescu – o identitate în mişcare”

Citeşte

Pârvănescu, Ion D. ” Mihai Eminescu – formatorul limbii ce-o vorbim”

Citeşte

Pârvulescu, Ioana  ” În intimitatea secolului  XIX”
 
Pârvulescu, Ioana ” Corespondenţa Mihai Eminescu – Veronica Micle”
 
Pîrvulescu, Marinela ” Teoria păturii superpuse la Eminescu”
 
 
 
Pecican, Ovidiu ” Noi exerciţii exegetice eminescologice”
 
 
Perpessicius, ” Studii Eminesciene”
 
 
Perpessicius, ” Comemorarea lui Mihai Eminescu  Omul de teatru”
 

Perpessicius, „Mihai Eminescu şi folclorul”

Citeşte  

Perpessicius ” Mihai Eminescu peste nemarginirea timpului”

Citeşte

Perpessicius, ” Satira lui Eminescu”

Citeşte 

Perpessicius, „Postumele lui Eminescu”

Citeşte

Perpessicius, ” Geneza poemului eminescian”

Citeşte

Perpessicius, ” Botoşanii şi Mihai Eminescu”

Citeşte

Perpessicius, ” Actualitatea lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Perpessicius, ” Indezirabilul Mihai Eminescu”

Citeşte

Perpessicius, ” Pelerinaj la teiul sacru al lui Eminescu”

 
Perpessicius, ” Legendă şi adevăr în biografia lui Eminescu”
 
 
Perpessicius, ” Un Mihai Eminescu integral”
 
 
Perpessicius, ” Revelaţii eminesciene”
 
 
Perpessicius, ” Mihai Eminescu Luceafărul poeziei româneşti”
 
 
Perpessicius, ” Rectificări şi contrarectificări la ediţiile poeziei lui Eminescu”
 
 
Perpessicius, ” Statui pentru Şt. O. Iosif şi Ilarie Chendi. Pe când şi lui Mihai Eminescu ?”
 
 
Perpessicius, ” Mihai Eminescu la Berlin”
 
 
Petre, Mihai ” Eminescu – Jurnalistul Politic”
 
 
Petrescu, Cezar ” Romanul lui Eminescu Vol. 1 Luceafărul”
 
 
Petrescu, Cezar ” Romanul lui Eminescu Vol. 2  Nirvana”
 
 
Petrescu, Cezar ” Romanul lui Eminescu Vol. 3 Carmen Saeculare”
 
 
Petrescu, Ioana Em. ” Eminescu  Modele cosmologice şi viziune poetică”
 
 
Petrescu, Ioana Em. ” Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti”
 
 
Petrescu, Ioana Em. ” Mihai Eminescu – Poet tragic „
 
 
Petroi, Constantin Juan ” O simplă notă de lectură pentru universul Eminescu”
 
Petroşel, Daniela ” Umbra lui Eminescu la Berlin”

Citeşte

Picioruş, Gianina ” Eminescu şi Ortodoxia. Gândul lui Dumnezeu (V)”

Citeşte

Platon, Mircea  ” Eminescu şi nevoia de modele”

 
 
Poenaru, Gina ” Interviu cu Valentin Coşereanu despre Eminescu, Veronica, Creangă”
 
 
Pohila, Vlad ” Să ne apropiem deEminescu mereu….”
 
 
Pop, Augustin Z.N. ” Pe urmele lui Mihai Eminescu”
 
 
Pop, D. I. ” Traducerile germane ale Luceafărului eminescian Der Abendstern”
 
 
Pop, Ioan – Aurel, ” Eminescu și străinii – o reconsiderare”
 
 
Pop, Sânziana ” Călătoria lui Eminescu în Transilvania”
 
 
Pop, Ana  ” Recviem pentru Poet. Eminescu, furat”
 
 
Popa, Cristinel C. ” Eminescu, poetul fără de care Iaşul n-ar fi existat”
 
Popa, George ” Trebuie canonizat Eminescu ?”
 
 
Popa, George ” Luceafărul la 125 de ani”
 
 
Popa, George ” Luceafărul – opera non finita „
 
 
Popa, George ” Euristica eminesciană”
 
 
Popa, George ”  Eminescu între autohtonie şi universalitate” (1)
 
 
Popa, George  ” Tragicul în viziunea lui Eminescu
 
 
Popa, George    ” Eminescu şi matricea stilistică a culturii româneşti”
 
 
Popa, George  ” Eminescu şi Kant”
 
 
Popa, George  ” Noica şi poetica eminesciană”
 
 
Popa, George ” Comparatism eminescian”
 
 
Popa, George ” Eminescu – autoportretul geniului”
 
 
Popa, George ” Eminescu – cercul ontologic”
 
 
Popa, George ” Experienţa originară eminesciană”

Citeşte

Popa, George ” Luceafărul şi apriorismul românesc”

Citeşte

Popa, George ” Eminescu mai este actual ?” (1)

Citeşte

Popa, George ” Eminescu mai este actual ?” (2)

Citeşte

Popa, George ” Autoportret eminescian: conştiinţa de sine”

Citeşte

Popa, George ” Poetica somnului la Eminescu şi Blaga”

Citeşte

Popa, Mircea ” Eminescu în corespondenţa unor editori de-ai săi”

Citeşte

Popa, Mircea ” Eminescu în Sălaj”

Citește

Popescu, Adrian” Misterele eminesciene din Sibiu via București”

Citește

Popescu, Dan ” Eminescu la Viena”

Citeşte

Popescu, Florentin ” Împătimitul eminescolog  Augustin Z. N. Pop”

Citeşte

 
 Popescu, Gabriela  ” Creaţie şi credinţă sub imperiul Veşniciei”
 
 
Popescu, Cristina ” Eminesciana postmodernităţii levantine”
 
 
Popescu, N. I. ” Eminescu şi romantismul francez”
 
 
Popescu, Maria Diana ” Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc”
 
 
Popescu Gogan, Petre ” O ipoteză: Eminescu ?”
 
 
Popescu, Titu ” Înapoi la Eminescu”
 
 
Popovici, D.D. , ” Poezia lui Mihai Eminescu”
 
 
Popovici, Vavila ” Eminescu şi dragostea”
 
 
Prangati,  Constantin ” Eminescu şi romanul Germinal”

Citeşte

Preda, Sorin ” Învierea lui Eminescu”

Citeşte

Preda, Sorin ” Rugăciunile lui Eminescu”

Citeşte

Preda, Sorin ” Mânăstirea copilăriei lui Eminescu”

Citeşte

Predoiu, Dan Ioan, ” Eminescu şi ideea descendenţei noastre dacice”

Citeşte

Prepeliţă, Mihai ” Dor de Eminescu”

Citeşte

Pruteanu, George  ” Jurnal cu Eminescu” (1)

Citeşte

Pruteanu, George ” Jurnal cu Eminescu” (2)

Citeşte

Pruteanu, George ” Câte cuvinte a folosit Eminescu ? Care sunt cele mai frecvente ?” (Partea I si a II-a)

Citeşte

Pruteanu, George ” Eminescu, Cioculescu şi  A.Z.N. Pop”

Citeşte

Pruteanu, George ” Scandalul Eminescu şi ….replica dată replicilor”

Citeşte

Pruteanu, George ” Încondeieri scandaloase şi…articolul care le-a generat”

Citeşte

Pruteanu, George ” Dacă ar trăi azi Eminescu”

Citeşte

Pruteanu, George ” Limba română şi detractorii”

Citeşte

Pruteanu, George ” Spuse admirabile” (1)

Citeşte

Pruteanu, George ” Spuse admirabile” (2)

Citeşte

Pruteanu, George ” Ocolul lui Eminescu în 300 de pagini”

Citeşte

Pruteanu, George ” Dante şi Eminescu – o comedie a erorilor”

Citeşte

 Pruteanu, George ” Veronica”

Citeşte

Pruteanu, George ” De ce nu-mi vii? „

Vezi şi ascultă

Pruteanu, George” Eminescu”

Vezi

 Pruteanu, George ” Curva Eminescu”

Citeşte

Pruteanu, George ” Textele licenţios-pornografice ale lui Eminescu: natură şi cultură”

Citeşte

Puric, Dan ” Domnul Eminescu, cine suntem ?”

Citeşte

Puric, Dan ” Eminescu rămâne marea minune a poporului român”

Citeşte

Radeş, Pandelica  ” Eminescu şi Creangă – lucruri nespuse”

Citeşte

Rachieru, Adrian  Dinu ” Luceafărul” – O autobiografie ? ”

Citește

Rachieru, Adrian Dinu ” Eminescu oratorul”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu ” Eminescianism şi eminescologie”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu ” Ideea Eminescu”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu ” Dualism sau convergenţă”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu  ” Problema Eminescu – Un război imagologic”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu  ” Eminescu şi Basarabia”

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu ” O iubire de altădată şi rostul  femeii române

Citeşte

Rachieru, Adrian Dinu ” Theodor codreanu sau logica detectivistică”

Citește

Răceanu, Adriana & Obăgilă, Ion ” Mihai Eminescu, actor şi regizor de teatru la Târgovişte”

Citeşte

Rădulescu, Domnica ” Eminescu and the Romantic Interpretation of  Don Quijote”

Citeşte

Rădulescu, Marian  ” Biografia subţire a lui Eminescu”

Citeşte

Răduţă, Toder,  ” Ninge peste Iaşi”

Citeşte

” Revista Literară Radio”, ” În căutarea absolutului – Eminescu ” (2009)

Ascultă

” Revista OGLINDA LITERARĂ  (Focşani), nr. ianuarie 2009, dedicat lui Eminescu

Citeşte

Revista  DACIA ” Un altfel de Eminescu – Dacismul ca patimă”

Citeşte

Roca, George  ” Eminescu”

Citeşte

Rogin, Theodor ” Eminescologie  Expresia bibliografică a iconografiei eminesciene „

Citeşte

Rogin, Theodor ” Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză. Ediţii şi antologii ( 1890 – 1945)”

Citeşte

Roha, Eliza ” Dor de Eminescu”

Citeşte

Romilă, G. Adrian, ” Eminescu, din nou”

Citeşte

Roncea, George ” Adevărul despre Eminescu”

Citește

Roncea, George  ” Adevărul despre Eminescu – la 120 de ani de la ucidere”

Citeşte

Roncea, Victor ” Familia Eminescu şi ortodoxia….”

Citeşte

Roncea, Victor ” Varianta originală a poeziei CRITICILOR MEI”

Citeşte

„Rostirea românească de la Eminescu citire” Antologie Noica, Vol.3

Citeşte

Roz, Felicia ” Eminescu şi Carmen Sylva”

Citeşte

Rus, Ciprian ” La Cernăuţi, pe urmele lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Ruse, Lia ” Mihai Eminescu. Omagiu „

Citeşte

Rusu, Aurelia ” Mihai Drăgan – Eminesciana”

Citeşte

Rusu, Aurelia ” La sanctuarul manuscriselor

Citeşte

Rusu, Dinu – Chişinău ” Urme eminesciene la Chişinău”

Citeşte

Rusu, Oana ” Pe urmele lui Eminescu la Sibiu”

Citeşte

Sava, Nicolae, ” Casa lui Eminescu de la Văratec, lăsată să se prăbuşească definitiv”

Citeşte

Sava, Nicolae ” Plopii fără soţ cresc doar în legendă”

Citeşte

Sava, Nicolae ” Ultima dorinţă a lui Eminescu: un pahar cu lapte”

Citeşte

Sava, Maria ” Mihai Eminescu – câteva repere”

Citeşte

Sava, Maria, ” Mihai Eminescu – ziaristul”

Citeşte

Savitescu, Ionel ” Editarea manuscriselor eminesciene”

Citeşte

Săteanu, C. ” Figuri de la JUNIMEA „

Citeşte

Săvescu, Napoleon ” Eminescu şi Dacii”

Citeşte

Sârbu, Nicolae ” O necesară introducere în eminescologie”

Citeşte

Scarlat, Anca ” Farmecul fabulosului eminescian”

Citeşte

Schifirnet, Constantin ” Actualitatea lui Eminescu „

Citeşte

Schifirneț, Constantin ” Eminescu despre conduita românului modern”

Citește

Scurtu, I. „Leben und Prosaschriften”

Citeşte

Senila-Vasiliu, Mariana  , ” Eminescu şi artele plastice”

Citeşte

Simion, Eugen ” Manuscrisele lui Eminescu”

Citeşte

Sipos, Lajos,     ”Acum 70 de ani… Primul Eminescu în limba maghiară”

Citește

Sirghie, Anca ” Mihai Eminescu la românii din America”

Citeşte

Sisu, Dorina ” Un mare eminescolog – Augustin Z. N. Pop „

Citeşte

Slavici, I. ” Amintiri:  Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, Maiorescu”

Citeşte

Sorohan, Elvira ” Eminescu şi Kant sau marea revelaţie”

Citeşte

Sociu, Dan ” Eminescu versus Păunescu”

Citește

Spânu, Alina  ” Eminescu să ne judece”

Citeşte

Spânu, Eva ”Sonet”

Citește

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (Documentar)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (I) (Însemnarea lui Maiorescu)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (II) ( O oră pentru traseul Casa lui Maiorescu – Capşa-Cotroceni-

Băile Mitrashevschi)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (III) (Povestea lui Ventura)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (IV) (Arestarea)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (V) (De ce îl ura Maiorescu pe Eminescu)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (VI) ( Semnele nebuniei)

Citeşte

Spânu, Ion ” Asasinarea lui Eminescu” (VII) ( Arestat sau internat  ?)

Citeşte

Spânu, Ion ” Eminescu – otravă pentru intelectualii români”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  ” Eminescu la 1939″

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  ” Caragiale şi Eminescu sau feţele lui Ianus”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Eminescu despre Caragiale”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  ” Noica şi Eminescu ” (2)

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  ” Cumpănă şi cumpănire la Eminescu”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Cultură şi naţiune la Eminescu”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  ” Eminescu şi politica guvernului”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Religia în publicistica lui Eminescu”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria  „Revizorul şcolar Mihai Eminescu”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Eminescu şi problema ţărănească”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Eminescu şi ecuaţia universală (2)”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Noica şi Eminescu” (2)

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Eminescu şi Monarhia Constituţională”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” Transilvania lui Eminescu”

Citește

Stamatin, H.  ” M. Eminescu peste nemărginirea timpului”

Citeşte

Stamatin, H. ” O traducere a lui Eminescu din Mark Twain”

Citeste 

Stan, Natalia ” Eminescu la Horecea Urbană Cernăuțeană”

Citește

Stanca-Tabarasi, Ana ” Eminescu -Spitzweg”

Citește

Stanciu, Lucian Radu ” Divinizarea lui Eminescu de către generația lui Brâncuși”

Citește

Stanciu, Maria „ Interviu cu acad. D. Vatamaniuc”

Citește

Stancu, Claudiu  ” Mihai Eminescu, vremelnic trecător prin Gorj”

Citeşte

Stancu, Dumitru ” Istoria neştiută a plăcilor lui Eminescu din Bucureşti”

Citeşte

Stancu, Vasile ” Omul politic şi doctrinarul conservator Eminescu  (1) – Eminescu şi JUNIMEA „

Citeşte

Stanislav, Didona Eminescu ” Interviu prin poştă”

Citeşte

Stanomir, Ioan ” Eminescu – mod de utilizare”

Citeşte

Stănescu, Dan ” Originile neamului și numelui Eminescu”

Citește

Stănescu, Dan ”Zestrea genetică a lui Eminescu”

Citește

Stere,  Emilia „The Nation’s Poet A recent collection sparks debate over Romania’s „national poet” 

Citeşte 

Stefan, Ioana ” A CRITICAL RECEPTION: GERMAN INFLUENCE IN THE WORK OF MIHAI
EMINESCU DURING 1890 – 1905” 

Citește

Stegaru, Stegaru ” Eminescu pentru eternitate”

Citeşte

Steinhardt, N ” Despre Eminescu”

Citeşte

Stoica, Nicoleta ” Aniversare Mihai Eminescu şi astrala sa fotografie” (Praga 1869)”

Citeşte

Stuparu, Daniel ” Pe urmele lucrului în sine: incursiune în esoterismul eminescian” (câteva observaţii critice în marginea povestirii Archaesus)

Citeşte

Sturza, Dimitrie Mihai  ” Junimea Societate Secretă” (2)

Citeşte

Sturza, Dimitrie Mihai ” Junimea Societate Secretă” (3)

Citeşte

Sturza, Dimitrie Mihai ” Junimea Societate Secretă (4)”

Citeşte

Suditu, Paul ” Reabilitarea lui Octav Minar”

Citeşte

Suditu, Paul ” Necunoscuta Mite Kremnitz”

Citeşte

Suditu, Paul ” In memoriam: Rosa del Conte”

Citeşte

Şerban, Liliana  ” Sensul noţiunii de TOPOS în lirica eminesciană”

Citeşte

Ştef, Aurora ” Lucefărul. Treptele spiritului hyperionic”

Citeşte

Ştefan, Elena  ” Eminescu Însemnări despre deconstrucţie şi coincidenţe”

Citeşte

Ştefan, Diana ” Asasinarea lui Eminescu”

Citeşte

Ştefanian, Violeta ” Eminescu – vis şi reverie”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Cu gândul la Eminescu”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Eminescu – restitutio in integrum”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Eminescu a intrat în chimia sufletului meu”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Un actant iubea o actantă…”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Trei versuri de Eminescu…”

Citeşte

Ştefănescu, Alex. ” Eminescu şi hărţuirea sexuală”

Citeşte

Ștefănescu, Alex ” Cum scria Eminescu la 16 ani”

Citește

Ştefănescu, Mircea ” Eminescu- dramă în două acte”

Citeşte

Ştir, Victor ” O indiancă, despre Eminescu”

Citeşte

Şontică, Daniela ” Dar citiţi-l pe Eminescu”

Citeşte

Şorop, Aloisia ” Dublul eminescian şi nevoia unei regăsiri”

Citeşte

Şuţu, Rudolf ” Iaşii de odinioară” (Vol. 1)

Citeşte

Tabaras, Stelian ” La Viena”

Citeşte

Tabarasi, Ana – Stanca ” Eminescu-Spitzweg”

Citeşte

Tatomirescu, Ion Pachia  ” Eminescu în Oltenia – momentul ” Câmpul Cerbului” (1878)

Citeşte

Tatomirescu, Ion Pachia ” Cu domnul Cantemir despre portretul lui Eminescu”

Citeşte

Tatomirescu, Ion Pachia ” Zece mituri esenţiale în creaţia eminesciană şi câteva mari teme/motive romantice”

Citeşte

Tatu, Alexiu ” Eminescu și Sibiul în documente”

Citește

Tautan, Viorel ” Eminescu în viziunea unor mari cărturari”

Citeşte

Tănase, Constantin ” Lecţia ziaristului Eminescu”

Citeşte

Tănăsescu, Ana-Maria ” Eminescologul Nicolae Georgescu, la bibliotecă”

Citeşte

Tănăsescu, Tanța ”  Date inedite cu privire la basorelieful aflat la mormântul lui Eminescu de la Cimitirul Bellu”.

Citește

 Tecuci, Alexandru   ” Studiul Mihai Eminescu – Note de Curs”

Citeşte

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului ” La sărbătoarea lui Eminescu”

Citeşte

Teodoru, Radu, ” Eminescu şi Ardealul”

Citeşte

Teodorescu, Al. ” Eminescu şi Independenţa naţională”

Citeşte

Teodorescu, Al. ” Ibrăileanu-eminescolog”

Citește

Teodorescu, Al. ” Creația lui Eminescu pe baze folclorice”

Citește

Teleor, D. ” Amintiri despre Eminescu”

Citeşte

Teutişan, Călin ” Eminescu Fuori le Muri”

Citeşte

Timoc, Cristea Sandu, ” Eminescu despre chestiunea orientală”

Citeşte

 Tiron, Timotei ” Prima serbare a studenţilor la Putna”

Citeşte

Todescu, Valentin  ” Mite Kremnitz şi Junimea”

Citeşte

Tohăneanu, G. I. ” Eminescu şi ideea latinităţii”

Citeşte

Toma, Alex ” Eminescu şi Einstein”

Citeşte

Toma, Pavel ” Nocturn şi Diurn în basmul ” Făt Frumos din Lacrimă” de Mihai Eminescu

Citeşte

Tonita, Florentina ” Gâlceava poeţilor cu politicienii”

Citeşte

Topîrceanu, George ” Eminescu și epigonii lui”

Citește

Topîrceanu, George ” Pe un volum de Eminescu”

Citeşte

 Torsan, Ilie  ” Mihai Eminescu Documente….şi enigmele lor”

Citeşte

 Torsan,  Ilie  ” Mihai Eminescu Simetria în Poezie”

Citeşte

 Torsan, Ilie  ” Mihai Eminescu Carcteristici statistice şi informaţionale”

Citeşte

 Torsan, Ilie  ” Mihai Eminescu Investigaţie criptologică”

Citeşte

 Torsan, Ilie  ” Mihai Eminescu Distribuţia cuvintelor…”

Citeşte

Torsan, Ilie   ” Mihai Eminescu  Basme Investigatie statistică”

Citeşte

 Torsan, Ilie  ” Mihai Eminescu  Sub imperiul numărului şapte”

Citeşte

Torsan, Ilie   ” Mihai Eminescu Acrostihuri şi întâmplări”

Citeşte

Trancău, I.  ” Eminescu în Istoria Critică…”

Citeşte

Trifan, Radu ” Redescoperindu-l pe Eminescu”

Citeşte

Tripon, Camelia ” Noi, Eminescu şi unirea”

Citeşte

Tripon, Camelia ” Cred în Eminescu”

Citeşte

Tronea, Maria ” Constelaţia patimei la Eminescu”

Citeşte

Tudor-Anton, Eugenia , ”Sora poetului”

Citește

Tudor, Corneliu Vadim ” Interviu cu Gheorghe Eminescu” (1982)

Citeşte

Turtureanu, Nicolae ” Glose eminesciene”

Citeşte

Tyagi, Ashok Kumar ” India-Eminescu”

Citeşte

Ţicalo, Ioan  ” Din nou despre Eminescu” (1)

Citeşte

Țicalo, Ioan ” Eminescu în Bucovina

Citește

Ţene, Florin Al. ” Spiritul naţional în proza şi publicistica eminesciană”

Citeşte

Ţurcanu, Iurie ” Mihai Eminescu ist ganz anderes, herr Ciocălău”

Citeşte

Ungheanu, Mihai ” O istorie neelucidată – Înfiinţarea Societăţii Presei Române. Eminescu sau C.A.Rosetti ?”

Citeşte

Ungureanu, Constantin, E.” File despre o mare prietenie: Mihai Eminescu şi I.L. Caragiale „(I)

Citeşte

Ungureanu, Constantin  E. ” File despre o mare prietenie: Mihai Eminescu şi I.L. Caragiale „(II)

Citeşte

Ungureanu, Constantin  E .” File despre o mare prietenie: Mihai Eminescu şi I.L. Caragiale „(III)

Citeşte

Ungureanu, Constantin  E . ” File despre o mare prietenie: Mihai Eminescu şi I.L. Caragiale „(IV)

Citeşte

Urian, Tudorel, ” Nașterea unui brand”

Citește

Ursache, Petru  ” O viaţă pentru Eminescu”

Citeşte

Valeriu-Anania, Bartolomeu ” Văratecul şi literatura”

Citeşte

Vance, Alina ” Eminescu și Slavici – o prietenie literară”

Citește

Vartic, Andrei ” Eminescu, moarte şi sacrificiu”

Citeşte

Vartic, Andrei ” Despre gloria naţională a lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Vasilache, Simona ” Despre motive şi variante”

Citeşte

Vasilescu, Cezar  ” Modelul cultural al lui Eminescu”

Citeşte

Vasilescu, Cezar ” Eseu cu…enigmaticul Eminescu”

Citeşte

Vasilescu, Monica ” Mihai Eminescu – poetul cu trei statui în Roșiorii de Vede…”

Citește

Vaswani, Zricha ” Mihai Eminescu şi scripturile indiene”

Citeşte

Vatamaniuc, Dimitrie  ” Eminescu  Din biografia sa intelectuală”

Citeşte

Vatamaniuc, Dimitrie ” Muzica şi artele plastice în manuscrise eminesciene, opera literară şi politică”

Citeşte

Vatamaniuc, Dimitrie ” Ediţia manuscriselor lui Eminescu şi cea ne varietur a scrisului său ( XLII)

Citeşte

Vatamaniuc, Dimitrie ” Date biografice”

Citeşte

Vârgolici, Teodor  ” Comentarii eminesciene”

Citeşte

Velea, Dumitru ” Eminescu despre Cuza – Dă drepturi naţiunii întregi

Citeşte

Velea, Dumitru ” Din presa vremii : Despre ” cea mai scunpã relique literarã „

Citeşte

 Velican, Eugen ” Sărmanul Patapievici”

Citeşte

Vianu, Tudor, ” Epitetul eminescian”

Citeşte

Vicol, Mihai Sultana ” Detractorii de ieri şi de astăzi ai lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Dr. V. Vineș, ”Câteva date asupra ultimelor zile ale poetului Eminescu”

Citește

Vintilă, Isabela  ” Eminescu după Eminescu”

Citeşte

Vintilă, Alexandru Ovidiu ” Eminescu în captivitatea ”nebuniei”

Citește

Vlahuţă, Al. ” Amintiri despre Eminescu (1889)”

Citeşte

Vlad, Corneliu „Adevărul despre cum a murit Eminescu”

 
Vlad, Corneliu  ” Modelul dintâi al ziaristului român: formula ” adevărul curat, spus neted” şi ” fără intenţia de a ponegri”
 
 
Vlad, C. ” Mihail Eminescu din punct de vedere psihanalitic”
 
 
 
Voinescu, Radu  ” Reevaaluarea lui Eminescu”
 
 
Voica, Adrian ” Bun venit în eminescologie”
 
 
Voica, Adrian ” Catrene eminesciene ?”
 
 
Voiculescu, Constantin ” Mihai Eminescu publicist”
 
 
Vornica, Gh. ” Gândirea biopolitică a lui Eminescu”
 
 
Vornicu, Mihai ” Eminescu și poemul dramatic MUREȘANU”
 
 

Vuia, Ovidiu  ”Despre boala şi moartea lui Mihai Eminescu – Studiu Patografic-”

ENTER

Vuia, Ovidiu ” Mihai Eminescu 1889 – 1989 „

Citeşte

Wikicitat , ” Eminescu văzut de Caragiale”

Citeşte

Yuri @ Vanda ” Eminescu in lumina astrologiei”

Citeste

Ygru Zeltil  ” Mihai Eminescu Cristalografie”

Citeşte

Zainea, Eugen  Muritorul nemuritor

Zainea, Eugen CRUCIFICATUL

Zainea, Eugen, Printul Sufletului Romanesc

Zainea, Eugen ”Eminescu către poporul său”

Citește

Zamfir, Mihai  ” Mihai Eminescu”

Citeşte

Zamfir, Mihai ” Clasici revizitaţi”, Mihai Eminescu

Citeşte

Zamfir, Mihai ” Rivalul lui Eminescu”

Citeşte

Zamfirache, Cosmin ” Cum ne batem joc de  Eminescu”

Citește

Zamfirache, Cosmin ” Ultima escapadă a Veronicăi Micle cu Eminescu”

Citește

Zamfirache, Cosmin ” Locul unde a început sfârșitul lui Eminescu: Spitalul din Botoșani”

Citește

Zamfirache, Cosmin ” Cum era, cu adevărat, Eminescu”

Citește

Ziua de Cluj, ” Eminescu şi Transilvania”

Citeşte

Zâgrea, Vitalie, ” Eminescu în ucrainiană, la Cernăuţi”

Citeşte

Zub, Alexandru  ” Eminescu şi identitatea naţională”

Citeşte

 Zub, Alexandru   ” Putna (1871): programul unei generaţii „

Citeşte

Zubaşcu, Ion ” Cei mai activi detractori ai lui Eminescu sunt gărzile patriotice de apărători ai săi”

Citeşte

Zugun, Petru ” M. Eminescu – poetul naţional, nu scriitor xenofob, antisemit şi rasist. Argumentare lingvistică şi stilistică”

Citeşte

Zugun, Petru ” Proletarul versus Cezarul şi filozoful M. Eminescu”

Citeşte

Z.N. Pop, Augustin ” Pe urmele lui Mihai Eminescu”

Citeşte

Ion Creangă

T. Maiorescu

Lovinescu, E.  ” Mite, Bălăuca”

Citeşte

Ionescu – Bucovu, I. ” Martirii lui Eros” ( 1988, Roman, 310 p.)

Citeşte

Buică, Elena ” Veronica Micle – Cea mai frumoasă poveste de iubire din literatura română”

Citeşte

Buzaşi, Ion ” Veronica Micle: Poezii”

Citeşte

Citeşte

Ornea, Z.  ” Scrisori de dragoste”

Citeşte

Ornea, Z. ” Un excepţional eveniment editorial”

Citeşte

Detalii privind corespondenţa Eminescu – Veronica

Citeşte

Lefter, Ioan Bogdan ” Corespondenţa Mihai Eminescu-Veronica. După lansare”

Citeşte

Lefter, Ioan Bogdan ” 93 de scrisori inedite ale lui Eminescu, recuperate după 111 ani. Povestea unei restituiri.”

Citeşte

Cornea, Paul ” Dimensiunile unei revelaţii”

Citeşte

Daroşi, Mircea ” Eminescu şi Veronica Micle”

Citeşte

Ionescu-Bucovu, Ion ” Sfârşitul unei tragice iubiri”

Citeşte

Lovinescu, Eugen, ” Bălăuca”

Citeşte

Lucaciu, Marcel ” Legenda unei mari iubiri”

Citeşte

Matei, Mihai ” Virginia Micle, prima profesoară de matematică şi ştiinţe ale naturii a „Externatului secundar de fete din Botoşani”

Citeşte

Ornea, Z. ” Eminescu şi Mite”

 

Papuc, Liviu  ” Veronica Micle”

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” O dragoste împărtăşită Eminescu- Veronica” (I)

Citeşte

Spiridon, Cassian Maria ” O dragoste împărtăşită Eminescu- Veronica” (II)

Citeşte

Tuchilă, Costin ” Un destin tragic – Veronica Micle”

Citeşte

Velea, Marin ”Preocupările muzicale și religioase ale lui Mihail Eminescu”

Citește

Vulcănescu, Elena ” Din cupa Crinului roşu (1)”

Citeşte

Vulcănescu, Elena ” Din cupa Crinului roşu (2)”

Citeşte

Vulcănescu, Elena ” Valeria Micle – Nilda, prinţesa fără cântec” (1)

Citeşte

Vulcănescu, Elena ” Veronica Micle era bunică” (documente şi corespondenţă inedite )

Citeşte

Vulcănescu, Elena ” Valeria Micle Sturza”

Citeşte

Vulcănescu, Elena ”Fata de la Gura Voronei – Raluca Iurașcu Eminovici”

Citește 

Vopus, ” Mihai Eminescu Elemente esoterice în opera sa” (I)

Citește

Vopus, ” Mihai Eminescu Elemente esoterice în opera sa” (II)

Citește

Zainea, Eugen ”Rugă către Eminescu”

Citește

Zainea, Eugen ” Cum ar fi gândit Eminescu în situația geopolitică de azi”

Citește

Zainea, Eugen ”Noi, fără Eminescu, azi”

Citește

              

                                    

T. Maiorescu – Biografie/Bibliografie

T. Maiorescu, ” Eminescu şi poeziile lui”

Citeşte

Lovinescu, Eugen, ”  T. Maiorescu şi contemporanii lui”

Citeşte

Popescu – Cadem, Constantin ” Titu Maiorescu în faţa instanţei documentelor”

Citeşte

Tomi, Nicolae Marian  ”  Titu Maiorescu înainte şi după Unirea Principatelor”

Citeşte

Săteanu, Cornel ” Figuri din JUNIMEA”

Citeşte

T. Maiorescu, ” Însemnări zilnice” Vol. 2 (1881 – 1886)

Citeşte

“Studii eminescologice – Etudes sur Eminescu – Eminescu studies – Eminescu Studien”

Vol. 1/1999

ENTER

Vol. 2/2000

ENTER

Vol.3/2001

ENTER

Vol.4/2002

ENTER

Vol.5/2003

ENTER

Vol.6/2004

ENTER

Vol.7/2005

ENTER

Vol.8/2006

ENTER

Vol.9/2007

ENTER

Vol.10/2008

ENTER

Vol.11/2009

ENTER

Vol. 12/2010

ENTER

Vol.13/2011

ENTER

Arhiva Revistei „AGERO”

ENTER

Arhiva Revistei ” Apostrof”

ENTER

Arhiva Revistei  „ARGEŞ”

ENTER

Arhiva Revistei ” AS”

ENTER

Dosar Eminescu, „Revista Ateneu”, Iunie, 2011,

Citeşte

Dosar Eminescu ” Revista Dacia Magazin”, /2012

Citeşte

Arhiva Revistei ” Bucovina Literară”

Citeşte

Arhiva Revistei ” Convorbiri Literare

ENTER

Arhiva Revistei „Cultura”

ENTER

Arhiva Revistei ” Eminescu”

Enter

Arhiva Revistei „Familia”

ENTER

Arhiva Revistei ” Luceafărul”

Enter

Arhiva Revistei ” Observatorul Cultural”

ENTER

Arhiva Revistei ” Oglinda Literară”

ENTER

Arhiva Revistei „ Opinia Naţională

ENTER

Arhiva Revistei „ Timpul”

ENTER

 

BUNURI CULTURALE MOBILE CLASATE IN PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL

„Catalogul Eminescu „conţine 59 de obiecte cu valoare TEZAUR, dintre care 49 documente originale Eminescu la Biblioteca Academiei, 3 la Centrul Memorial Ipoteşti, 7 la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti.

Vezi catalogul Tezaurului Eminescu

Opera eminesciana tradusă în limbi străine

Lucian Chişu, ” Eminescu tradus”

Citeşte

Mihai Eminescu – „Versuri”

(Ediţia I-a)

Traducere: Gheorghe Ţîrlescu şi Kamel Aweid Al-Amiri (Irak)

Grafica: Ligia Macovei

Bagdad – 1999

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie !”

Traducere: Soliman Awad ( Siria)

ماذا أريد من أجلك يا رومانيا العذبة                  

                                                                                          سليمان عواد

             ماذا اريد من أجلك

ياروماتيا العذبة

بلاد محبوبة بقوة

وكل ما فيها ساحر…

شجاعة , وانتصارات

أواه , يا أمي – الوطن

من ماضيك العظيم

نحقق مستقبلا جليلا ! …

اذا الخمرة أزبدت

سيطر الفرح

من أجل أبنائك النبلاء

في الايام السعيدة  .

فبعد تلاشي الموجة

تبقى الصخور

لأجلك يا رومانيا

هذا ما أريد  ! ..

كم العدم , منتقم ومظلم  !  ..

من دم الأعداء

حسامك المزبد بالدم حقق الانتصار

على الأفعى الاسطورية

الكريهة  .

أحلامك المجنحة

أحلام السلام .

ليدرك العالم , أمام انتصاراتك

كم هو كبير شعبك

وكم هو مغمور بالانتصار

وليس هناك

من هو أكثر فخرا

وأعظم شجاعة منك  .

لأجلك يا رومانيا

هذا ما أريد  ! ..

ليطرد ملاك الحب

ملاك السلام

اله الحرب أخيرا وجحافله السوداء .

من معبد ( فيستا ) فتحوا الابواب

ليبعثوا السلام والايام البهيجة

لتفيض السعادة

والفرح , في كل مكان .

كوني وفية له

وفية الى الأبد

انشدي الأغاني لشرفه

أضفري جدائل الغار

لأجلك يا رومانيا , هذا ما أريد  ! ..

ماذا أريد من أجلك

يا رومانيا العذبة

أيتها الخطيبة الصبية

والأم بقلبها المحب

ليعش أبناؤك دائماْ بانسجام

كما النجوم , في قبة السماء .

قلوب الرومانيين جميعاٌ

تطمح للانتصار

في أيام الشدة أو الرخاء .

وبعد المعركة , تبدو

عذبة في الانتصار

من أجلك يا رومانيا

هذا ما أريد  ! …

Poezii de Eminescu traduse în aromână

 Limba bulgară

Vezi

Scrierile lui Eminescu în China

Vezi

Limba română decretată limbă de circulaţie internaţională în China

Citeşte

Eminescu în  chineză

Citeşte

Traducători în engleză ai lui Eminescu

Ana Şincai, ” Ediţiile în engleză ale poetului Mihai Eminescu”

Citeşte

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului tipăreşte traducerea lui Eminescu în engleză

Citeşte

P. Grimm

P. Grimm

A. G. Sahlean

Leon Levitchi

Andrei Bantaş

Sylvia Pankhurst

Dimitrie Cuclin

Corneliu M. Popescu

Adrian Şoncodi

                                                           Limba finlandeză 

Poezii traduse în limba franceză

Poezii traduse în limba franceză

Marg. Miller – Verghy

D. I. Suchianu

Al. I. Gr. Soutzu

Poezii de Eminescu traduse în limba găgăuză

 Poezii traduse în limba germană

Alfred W. Tuting

Eminescu tradus în limba germană de L. Blaga

Citește

  Limba Italiană

Ramiro Ortiz, Poesie

Citeşte

 Limba latină 

                                                          Franyo Zoltan    

Eminescu tradus  în limba polonă

Mozes Huba, A ROMANTIKA MODERN KLASSZIKUSA

A megismerés és a megértés lépcsőfokai

 

       

Limba portugheză

LUCEAFARUL, în limba portugheză

Mihai Eminescu, Poesias

  Limba rusă

Iuri Kojevnikov, cel mai important traducător al lui Eminescu în limba rusă

MIHAI EMINESCU în ruseşte

                 

                    

Martin Cid, ” Los 7 Pecados de Eminescu”

Citeşte

„Los 7 pecados de Eminescu” de Martin Cid, por Isabel del Rio

El gran poeta rumano Mihai Eminescu (1850- 1889) terminó sus días en una clínica psiquiátrica. Tenía depresión nerviosa y en aquel tiempo la trataban con inyecciones de mercurio. Época romántica y ambiente desquiciado que sirven al escritor Martín Cid de inspiración a un relato de ensueños y visiones, en que los fantasmas de otros grandes escritores, futuros o preteritos: Cervantes, Holderlin, Calderón, Borges, Joyce o la mística Teresa de Jesús, configuran sus pesadillas ydestruyen y reconstruyen su vida, siempre dentro del quebrado edificio que conforma la literatura.

Es una novela plástica y poética, cargada de sentido del humor y de ensoñaciones, que ha inspirado una serie de dibujos a Isabel del Río, directora de arte de Yareah magazine, que permaneceran expuestos en el Espacio Niram de Madrid (C/ Independencia, 2- Metro Opera) desde el día 31 de Julio del 2009.

Poezii traduse în limba spaniolă

Francisco Javier Capitan, ” Un poema de Mihai Eminescu”

Citeşte

Aburcean, Paul ” Eminescu în catalană”

Citeşte

Marta Lopez Veamonte ” Eminescu şi Botticelli

Citeşte

 Limba turcă

 

6 thoughts on “1. Biblioteca digitală

  1. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours 1. Biblioteca digitala MUZEUL VIRTUAL EMINESCU. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

  2. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about 1. Biblioteca digitala MUZEUL VIRTUAL EMINESCU .

  3. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this 1. Biblioteca digitala MUZEUL VIRTUAL EMINESCU for my mission.

  4. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this 1. Biblioteca digitala MUZEUL VIRTUAL EMINESCU for my mission.

  5. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about 1. Biblioteca digitala MUZEUL VIRTUAL EMINESCU .

  6. Thanks like your 1. Biblioteca digitală MUZEUL VIRTUAL EMINESCU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: